Judicial Library
Search the Library
Deċiżjoni Kwadru tal-Kunsill 2005/212/ĠAI ta' l- 24 ta’ Frar 2005 dwar il-Konfiska ta' Rikavati, Mezzi Strumentali u Proprjetà Konnessi mal-Kriminalità
Last reviewed on 8 Frar 2018 by EJN Secretariat
Consult the EJN Registry for EJN documents (meetings, minutes etc.)
  • ® 2021 EJN. All Rights Reserved