Due to the updates of the website, please press Ctrl+F5 to reload the browser and see the new design of Atlas, Fiches Belges and Compendium.
Judicial Library
Search the Library
Deċiżjoni Qafas tal-Kunsill 2008/947/ĠAI tas- 27 ta’ Novembru 2008 dwar l-applikazzjoni tal-prinċipju ta’ rikonoxximent reċiproku ta’ sentenzi u deċiżjonijiet li jinvolvu probation bil-ħsieb ta’ sorveljanza ta’ miżuri ta’ probation u ta’ sanzjonijiet alternattivi

Probation - Forms

Show
Share this group

Probation - Notifications

Show
Share this group
Last reviewed on 20 Diċembru 2022 by EJN Secretariat
Consult the EJN Registry for EJN documents (meetings, minutes etc.)
  • ® 2021 EJN. All Rights Reserved