25-29 May EJN Website may be affected by temporary disruptions due to updates. Apologies for any inconveniences caused.
Tiesu bibliotēka
Meklēt bibliotēkā
EIROPAS PARLAMENTA UN PADOMES DIREKTĪVA (ES) 2019/884 (2019. gada 17. aprīlis), ar ko groza Padomes Pamatlēmumu 2009/315/TI attiecībā uz informācijas apmaiņu par trešo valstu valstspiederīgajiem un attiecībā uz Eiropas Sodāmības reģistru informācijas sistēmu (ECRIS) un ar ko aizstāj Padomes Lēmumu 2009/316/TI
Last reviewed on 8 Aprīlis 2022 by Tools Correspondent
Consult the EJN Registry for EJN documents (meetings, minutes etc.)
  • © 2017 ETST.Visas tiesības paturētas