Tiesu bibliotēka
Meklēt bibliotēkā
Padomes Pamatlēmums 2009/299/TI (2009. gada 26. februāris), ar ko groza Pamatlēmumus 2002/584/TI, 2005/214/TI, 2006/783/TI, 2008/909/TI un 2008/947/TI, tādējādi stiprinot personu procesuālās tiesības un veicinot savstarpējas atzīšanas principa piemērošanu attiecībā uz aizmuguriskiem nolēmumiem
Last reviewed on 20 Marts 2019 by Tools Correspondent
Consult the EJN Registry for EJN documents (meetings, minutes etc.)
  • © 2017 ETST.Visas tiesības paturētas