Please note that on Thursday, 13 May, ICT maintenance is performed. You may experience short disruptions using restricted sections of the EJN website. We apologize for the inconvenience
Judicial Library
Search the Library
2009 m. vasario 26 d. Tarybos pamatinis sprendimas 2009/299/TVR, iš dalies keičiantis Pamatinius sprendimus 2002/584/TVR, 2005/214/TVR, 2006/783/TVR, 2008/909/TVR ir 2008/947/TVR ir stiprinantis asmenų procesines teises bei skatinantis tarpusavio pripažinimo principo taikymą sprendimams, priimtiems atitinkamam asmeniui asmeniškai nedalyvavus teisminiame nagrinėjime
Last reviewed on 22 balandis 2020 by ETT sekretoriatas
Consult the EJN Registry for EJN documents (meetings, minutes etc.)
  • ® 2020 EJN. All Rights Reserved