Due to the updates of the website, please press Ctrl+F5 to reload the browser and see the new design of Atlas, Fiches Belges and Compendium.
Judicial Library
Search the Library
DIREKTIVA (EU) 2019/884 EUROPSKOG PARLAMENTA I VIJEĆA od 17. travnja 2019. o izmjeni Okvirne odluke Vijeća 2009/315/PUP u vezi s razmjenom podataka o državljanima trećih zemalja i u vezi s Europskim informacijskim sustavom kaznene evidencije (ECRIS) te o zamjeni Odluke Vijeća 2009/316/PUP
Last reviewed on 9 ožujak 2023 by EJN Tajništvo
Consult the EJN Registry for EJN documents (meetings, minutes etc.)
  • ® 2021 EJN. All Rights Reserved