Due to the recent updates of the website, please press Ctrl+F5 to reload the browser and apply the new design.
Judicial Library
Search the Library
96/747/PUP: Zajednička akcija od 29. studenoga 1996. o izradi i vođenju popisa posebnih sposobnosti, vještina i stručnih znanja u području borbe protiv međunarodnog organiziranog kriminala radi olakšavanja suradnje pri izvršavanju zakonodavstva između država članica Europske unije, koju je donijelo Vijeće na temelju članka K.3 Ugovora o Europskoj uniji
Last reviewed on 18 rujan 2017 by EJN Tajništvo
Consult the EJN Registry for EJN documents (meetings, minutes etc.)
  • ® 2021 EJN. All Rights Reserved