Judicial Library
Search the Library
Joint Actions
TitleOfficial journal
96/277/PUP: Zajednička akcija od 22. travnja 1996. koju je usvojilo Vijeće na temelju članka K.3 Ugovora o Europskoj uniji u pogledu sustava za razmjenu sudaca za vezu, za poboljšanje pravosudne suradnje između država članica Europske unijeOJ L 105 27.04.1996
96/610/PUP: Zajednička akcija od 15. listopada 1996. o izradi i vođenju popisa posebnih protuterorističkih sposobnosti, vještina i stručnog znanja radi olakšavanja protuterorističke suradnje između država članica Europske unije, koju je donijelo Vijeće na temelju članka K.3 Ugovora o Europskoj unijiL 273, 25.10.1996
96/699/PUP: Zajednička akcija od 29. studenoga 1996. koju je Vijeće donijelo na temelju članka K.3. Ugovora o Europskoj uniji, a koja se odnosi na razmjenu informacija o određivanju kemijskih karakteristika droga radi olakšavanja poboljšane suradnje između država članica u borbi protiv nezakonite trgovine drogomL 322, 12.12.1996
96/747/PUP: Zajednička akcija od 29. studenoga 1996. o izradi i vođenju popisa posebnih sposobnosti, vještina i stručnih znanja u području borbe protiv međunarodnog organiziranog kriminala radi olakšavanja suradnje pri izvršavanju zakonodavstva između država članica Europske unije, koju je donijelo Vijeće na temelju članka K.3 Ugovora o Europskoj unijiL 342, 31.12.1996
96/750/PUP: Zajednička akcija od 17. prosinca 1996. koju je donijelo Vijeće na temelju članka K.3 Ugovora o Europskoj uniji u pogledu usklađivanja zakona i praksi država članica Europske unije za borbu protiv ovisnosti o drogama te radi sprečavanja i borbe protiv nezakonite trgovine drogamaL 342, 31.12.1996
97/339/PUP: Zajednička akcija od 26. svibnja 1997. o suradnji u području javnog poretka i sigurnosti koju je donijelo Vijeće na temelju članka K.3. Ugovora o Europskoj unijiOJ L 147, 5.6.1997
97/372/PUP: Zajednička akcija od 9. lipnja 1997. za poboljšanje kriterija za ciljane kontrole, načine odabira itd. i prikupljanja carinskih i policijskih informacija, koju je Vijeće donijelo na temelju članka K.3 Ugovora o Europskoj unijiL 159, 17.6.1997
97/827/PUP: Zajednička akcija od 5. prosinca 1997. koju je Vijeće donijelo na temelju članka K.3 Ugovora o Europskoj uniji i kojom se uspostavlja mehanizam za ocjenjivanje primjene i provedbe, na nacionalnoj razini, međunarodnih obveza u borbi protiv organiziranog kriminalaL 344, 15.12.1997
98/427/PUP: Zajednička akcija od 29. lipnja 1998. koju je usvojilo Vijeće na temelju članka K.3 Ugovora o Europskoj uniji o dobroj praksi u međusobnom pružanju pravne pomoći u kaznenim stvarimaOJ L 191/1 7. 7. 1998
98/428/JHA: Joint Action of 29 June 1998 adopted by the Council on the basis of Article K.3 of the Treaty on European Union, on the creation of a European Judicial NetworkOJ L 191/4 7. 7. 1998
98/699/PUP: Zajednička akcija od 3. prosinca 1998. o pranju novca, utvrđivanju, praćenju, zamrzavanju, pljenidbi i oduzimanju imovine ili imovinske koristi ostvarene kaznenim djelom, koju je Vijeće usvojilo na temelju članka K.3 Ugovora o Europskoj unijiOJ L 333 9.12.1998
Consult the EJN Registry for EJN documents (meetings, minutes etc.)
  • ® 2021 EJN. All Rights Reserved