Due to the updates of the website, please press Ctrl+F5 to reload the browser and see the new design of Atlas, Fiches Belges and Compendium.
Judicial Library
Search the Library
Odluka Vijeća 2007/845/PUP od 6. prosinca 2007. o suradnji između ureda za oduzimanje imovinske koristi država članica u području praćenja i utvrđivanja imovinske koristi ostvarene kaznenim djelom ili druge imovine povezane s kaznenim djelom
Last reviewed on 28 srpanj 2017 by EJN Tajništvo
Consult the EJN Registry for EJN documents (meetings, minutes etc.)
  • ® 2021 EJN. All Rights Reserved