Judicial Library
Search the Library
Decisions
TitleOfficial journal
ODLUKA VIJEĆA 2008/976/PUP od 16. prosinca 2008. o Europskoj pravosudnoj mrežiL 348, 24.12.2008
Izvornom Odlukom (1999/352, EZUČ, Euratom) osnovan je OLAF 1999. godine. Definirala je zadaće, odgovornosti, strukturu i način rada OLAF-a. Naknadne izmjene 2013. godine, omogućile su njegov djelotvorniji i učinkovitiji rad, posebice s vanjskim organizacijamaL 136, 31.5.1999
2000/375/PUP: Odluka Vijeća od 29. svibnja 2000. o suzbijanju dječje pornografije na internetuL 138, 9.6.2000
2000/642/PUP: Odluka Vijeća od 17. listopada 2000. o uređenju suradnje između financijsko-obavještajnih jedinica država članica vezano za razmjenu informacijaL 271, 24.10.2000
Odluka Vijeća od 6. prosinca 2001. o proširenju ovlasti Europola na bavljenje teškim oblicima međunarodnog kriminala navedenim u Prilogu Konvenciji o EuropoluC 362, 18.12.2001
2001/419/PUP: Odluka Vijeća od 28. svibnja 2001. o slanju uzoraka kontroliranih tvariL 150, 6.6.2001
2001/887/PUP: Odluka Vijeća od 6. prosinca 2001. o zaštiti eura od krivotvorenjaOJ L 329, 14.12.2001
**n_Eurojust_n** DecisionOJ L 63 of 06.03.2002, L 245 of 29.09.2003, L 138 of 04.06.2009
2002/494/PUP: Odluka Vijeća od 13. lipnja 2002. o osnivanju Europska mreža kontaktnih točaka vezano za osobe odgovorne za genocid, zločine protiv čovječanstva i ratne zločineOJ L 167, 26.6.2002
2002/996/PUP: Odluka Vijeća od 28. studenoga 2002. o osnivanju mehanizma za ocjenjivanje pravnih sustava i njihovu provedbu na nacionalnoj razini u borbi protiv terorizmaOJ L 349, 24.12.2002
Odluka Vijeća 2003/335/PUP od 8. svibnja 2003. o istrazi i progonu počinitelja genocida, zločina protiv čovječnosti i ratnih zločinaOJ L 118 of 14.5.2003
2004/919/EZ: Odluka Vijeća od 22. prosinca 2004. o suzbijanju kriminaliteta povezanog s motornim vozilima s prekograničnim posljedicamaOJ L 389, 30.12.2004
Odluka Vijeća 2005/511/PUP od 12. srpnja 2005. o zaštiti eura od krivotvorenja imenovanjem Europola središnjim uredom za sprečavanje krivotvorenja euraOJ L 185 of 16.07.2005
Odluka Vijeća 2005/671/PUP od 20. rujna 2005. o razmjeni informacija i suradnji u vezi s kaznenim djelima terorizmaOJ L 253, 29.9.2005
2006/337/EC: Commission Decision 2006/337/EC of 19 April 2006 establishing **n_standard forms for the transmission of applications and decisions pursuant to Council Directive 2004/80/EC_n** relating to compensation to crime victimsOJ L 125, 12.5.2006
Odluka Vijeća 2008/615/PUP od 23. lipnja 2008. o produbljivanju prekogranične suradnje, posebno u suzbijanju terorizma i prekograničnog kriminalaOJ L 210 of 6.8.2008
Odluka Vijeća 2008/616/PUP od 23. lipnja 2008. o provedbi Odluke 2008/615/PUP o produbljivanju prekogranične suradnje, posebno u suzbijanju terorizma i prekograničnog kriminalaOJ L 210 of 6.8.2008
Odluka Vijeća 2008/852/PUP od 24. listopada 2008. o mreži kontaktnih točaka u borbi protiv korupcijeOJ L 301, 12.11.2008
2008/982/EC: Commission Decision 2008/982/EC of 8 December 2008 authorising the United Kingdom to conclude an **n_agreement with the Bailiwick of Jersey, the Bailiwick of Guernsey and the Isle of Man for transfers of funds between the United Kingdom and each of these territories_n** to be treated as transfers of funds within the United Kingdom, pursuant to Regulation (EC) No 1781/2006 of the European Parliament and of the CouncilOJ L 352, 31.12.2008
Odluka Vijeća 2009/316/PUP od 6. travnja 2009. o uspostavi Europskog informacijskog sustava kaznene evidencije (ECRIS) na temelju članka 11. Okvirne odluke 2009/315/PUPL 93, 7.4.2009
2009/371/PUP: Odluka Vijeća od 6. travnja 2009. o osnivanju Europskog policijskog ureda (Europol)OJ L 121 of 15.05.2009
Odluka Vijeća 2009/902/PUP od 30. studenoga 2009. o osnivanju Europske mreže za sprečavanje kriminala (EUCPN) i stavljanju izvan snage Odluke 2001/427/PUPL 321, 8.12.2009
Consult the EJN Registry for EJN documents (meetings, minutes etc.)
  • ® 2021 EJN. All Rights Reserved