Oikeudellinen kirjasto
Suorita kirjastohaku
Neuvoston puitepäätös 2002/465/YOS, tehty 13 päivänä kesäkuuta 2002, yhteisistä tutkintaryhmistä
Last reviewed on 17 joulukuu 2021 by EJN:n sihteeristö
Consult the EJN Registry for EJN documents (meetings, minutes etc.)
  • © 2017 EJN. Kaikki oikeudet pidätetään.