Oikeudellinen kirjasto
Suorita kirjastohaku
Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EU) 2018/1805, annettu 14 päivänä marraskuuta 2018, jäädyttämistä ja menetetyksi tuomitsemista koskevien päätösten vastavuoroisesta tunnustamisesta

Freezing and Confiscation Orders - Declarations and Notifications

Show
Share this group
Last reviewed on 14 maaliskuu 2022 by EJN:n sihteeristö
Consult the EJN Registry for EJN documents (meetings, minutes etc.)
  • © 2017 EJN. Kaikki oikeudet pidätetään.