Juriidiline raamatukogu
Search the Library
Nõukogu raamotsus 2009/829/JSK, 23. oktoober 2009 , Euroopa Liidu liikmesriikides vastastikuse tunnustamise põhimõtte kohaldamise kohta järelevalvemeetmete rakendamise otsuste kui kohtueelse kinnipidamisega seotud alternatiivse võimaluse suhtes

Supervision Measures - Forms

Show
Share this group

Supervision Measures - Notifications

Show
Share this group

Practical Information

Show
Share this group
Last reviewed on 6 november 2018 by EJN sekretariaat
Consult the EJN Registry for EJN documents (meetings, minutes etc.)
  • ® 2017 EJN. Kõik õigused kaitstud