Juriidiline raamatukogu
Search the Library
Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus (EL) 2018/1805, 14. november 2018, mis käsitleb arestimis- ja konfiskeerimisotsuste vastastikust tunnustamist

Freezing and Confiscation Orders - Declarations and Notifications

Show
Share this group
Last reviewed on 14 märts 2022 by EJN sekretariaat
Consult the EJN Registry for EJN documents (meetings, minutes etc.)
  • ® 2021 EJN. Kõik õigused kaitstud