Please note that on Thursday, 13 May, ICT maintenance is performed. You may experience short disruptions using restricted sections of the EJN website. We apologize for the inconvenience
Judiske Bibliotek
Search the Library
Rådets rammeafgørelse 2009/829/RIA af 23. oktober 2009 om anvendelse mellem Den Europæiske Unions medlemsstater af princippet om gensidig anerkendelse på afgørelser om tilsynsforanstaltninger som et alternativ til varetægtsfængsling

Supervision Measures - Forms

Show
Share this group

Supervision Measures - Notifications

Show
Share this group
Last reviewed on 14 april 2021 by EJN Sekretariatet
Consult the EJN Registry for EJN documents (meetings, minutes etc.)
  • ® 2020 EJN. All Rights Reserved