Judiske Bibliotek
Search the Library
KONVENTION udarbejdet af Rådet i henhold til artikel 34 i traktaten om Den Europæiske Union om gensidig retshjælp i straffesager mellem Den Europæiske Unions medlemstater

Convention of 29 May 2000 - Declarations / Reservations

Show
Share this group
Last reviewed on 14 marts 2022 by EJN Sekretariatet
Consult the EJN Registry for EJN documents (meetings, minutes etc.)
  • ® 2021 EJN. All Rights Reserved