Právní knihovna
Vyhledávání v knihovně
Rámcové rozhodnutí Rady 2002/475/SVV ze dne 13. června 2002 o boji proti terorismu
Last reviewed on 19 srpen 2021 by Sekretariát EJS
Consult the EJN Registry for EJN documents (meetings, minutes etc.)
  • © 2017 EJN. Všechna práva vyhrazena