Právní knihovna
Vyhledávání v knihovně
Rámcové rozhodnutí Rady 2002/465/SVV ze dne 13. června 2002 o společných vyšetřovacích týmech
Last reviewed on 17 prosinec 2021 by Sekretariát EJS
Consult the EJN Registry for EJN documents (meetings, minutes etc.)
  • © 2017 EJN. Všechna práva vyhrazena