Due to the updates of the website, please press Ctrl+F5 to reload the browser and see the new design of Atlas, Fiches Belges and Compendium.
Právní knihovna
Vyhledávání v knihovně
Rámcové rozhodnutí Rady 2002/584/SVV z 13. června 2002 o Evropském zatýkacím rozkazu a postupech předávání mezi členskými státy

National Implementing Legislation

Show
Share this group

EAW - Notifications

Show
Share this group

Soudní dvůr Evropské Unie

Show
Share this group

National Case Law

Show
Share this group

EAW - Reports

Show
Share this group

Mutual evaluation of the EAW

Show
Share this group

EAW Statistics

Show
Share this group
Last reviewed on 26 duben 2023 by Sekretariát EJS
Consult the EJN Registry for EJN documents (meetings, minutes etc.)
  • © 2017 EJN. Všechna práva vyhrazena