Библиотека
Търсене в библиотеката
Рамково решение 2009/948/ПВР на Съвета от 30 ноември 2009 година относно предотвратяване и уреждане на спорове за упражняване на компетентност при наказателни производства

Conflicts of Jurisdiction - Notifications

Show
Share this group

Практическа информация

Show
Share this group
Last reviewed on 10 март 2020 by Секретариат на ЕСМ
Consult the EJN Registry for EJN documents (meetings, minutes etc.)
  • ® 2020 EJN. All Rights Reserved