Библиотека
Търсене в библиотеката
Рамково решение 2009/829/ПВР на Съвета от 23 октомври 2009 година за прилагане между държавите-членки на Европейския съюз на принципа за взаимно признаване към актове за налагане на мерки за процесуална принуда като алтернатива на предварителното задържане

Supervision Measures - Forms

Show
Share this group

Supervision Measures - Notifications

Show
Share this group

Практическа информация

Show
Share this group
Last reviewed on 24 март 2020 by Секретариат на ЕСМ
Consult the EJN Registry for EJN documents (meetings, minutes etc.)
  • ® 2020 EJN. All Rights Reserved