Библиотека
Търсене в библиотеката
Рамково решение 2008/909/ПВР на Съвета от 27 ноември 2008 г. относно прилагането на принципа на взаимно признаване на съдебни решения, които налагат наказания или мерки, включващи лишаване от свобода, с цел тяхното изпълнение в Европейския съюз

Transfer of Prisoners - Forms

Show
Share this group

Transfer of Prisoners - Notifications

Show
Share this group

Практическа информация

Show
Share this group
Last reviewed on 11 март 2020 by Секретариат на ЕСМ
Consult the EJN Registry for EJN documents (meetings, minutes etc.)
  • ® 2020 EJN. All Rights Reserved