Latvia - Tools

LV

Atlas

atrast kompetento iestādi, lai saņemtu jūsu tiesiskās palīdzības lūgumu

Kompendijs

tiesiskās palīdzības lūguma projekts

Concise legal and practical information on judicial cooperation measures available in the Member States

Status of implementation

Pārskats par ES tiesību instrumentu īstenošanu dalībvalstīs

Kontaktpunkti

Find the contact details of the Contact Points in the Member States, Candidate Countries and Associated Countries (password protected)
  • © 2017 ETST.Visas tiesības paturētas