Europees netwerk van aanspreekpunten inzake personen die verantwoordelijk zijn voor genocide en misdrijven tegen de mensheid


Op verzoek moeten de aanspreekpunten elkaar informatie verstrekken over onderzoeken naar genocide, misdrijven tegen de mensheid en oorlogsmisdrijven. Zij kunnen dergelijke informatie ook op eigen initiatief uitwisselen. De aanspreekpunten hebben voorts ook tot taak de samenwerking tussen de bevoegde nationale autoriteiten te vergemakkelijken.

Access the website by clicking on Genocide network

General information leafleft

Genocide Network meetings


To return to the Partner list, please click on here.

   • © 2017 EJN.Alle rechten voorbehouden