IberRed


Het Ibero-Amerikaanse netwerk voor internationale justitiële samenwerking (IberRed) is een organisatie bestaande uit contactpunten afkomstig van de ministeries van Justitie en de centrale autoriteiten, openbare ministeries en diensten en algemene raden van de 23 landen die samen de Ibero-Amerikaanse gemeenschap van landen vormen. Het netwerk is bedoeld om optimaal gebruik te kunnen maken van de instrumenten voor justitiïele bijstand op burger- en strafrechtelijk gebied en om de samenwerking tussen de betrokken landen te versterken.

 

 

Access the website by clicking on IberRed

 

To return to the Partner list, please click on here.  • © 2017 EJN.Alle rechten voorbehouden