IberRed


Latīņamerikas, Spānijas un Portugāles tīkls starptautiskajai tiesiskajai sadarbībai ir (IberRed) ir struktūra, ko veido kontaktpunkti no tieslietu ministrijām, centrālajām iestādēm, prokuratūrām un valsts dienestiem 23 valstīs, kas veido Latīņamerikas, Spānijas un Portugāles valstu apvienību. Tās mērķis ir maksimāli pilnveidot tiesiskās palīdzības instrumentus civillietās un krimināllietās, kā arī stiprināt šo valstu sadarbību.

 

Access the website by clicking on IberRed

 

To return to the Partner list, please click on here.  • © 2017 ETST.Visas tiesības paturētas