EJN in civil and commercial matters


EU:n oikeudellinen verkosto siviiliasioissa (Siviiliverkosto) koostuu jäsenvaltioiden siviili- ja kauppaoikeudellisesta yhteistyöstä vastaavien oikeudellisten ja hallinnollisten viranomaisten edustajista. Päätavoitteena on helpottaa sellaisten ihmisten elämää, joiden ongelmana on mikä tahansa oikeusasia, jossa on mukana rajat ylittävä elementti – eli kun se koskee useampaa kuin yhtä jäsenvaltiota

 

 

Access the website by clicking on EJN in civil and commercial matters

 

To return to the Partner list, please click on here.  • © 2017 EJN. Kaikki oikeudet pidätetään.