ευρωπαϊκού δικτύου σημείων επαφής σχετικά με πρόσωπα που ευθύνονται για γενοκτονία και εγκλήματα κατά της ανθρωπότητας


Κατόπιν αιτήσεως, τα σημεία επαφής οφείλουν να παρέχουν αμοιβαία τις πληροφορίες σχετικά με τη διερεύνηση γενοκτονίας, εγκλημάτων κατά της ανθρωπότητας και εγκλημάτων πολέμου. Δύνανται επίσης να ανταλλάσσουν αυτές τις πληροφορίες με δική τους πρωτοβουλία. Επιπροσθέτως, τα σημεία επαφής είναι υπεύθυνα για τη διευκόλυνση της συνεργασίας μεταξύ των αρμόδιων εθνικών αρχών.

Access the website by clicking on Genocide network

General information leafleft

Genocide Network meetings


To return to the Partner list, please click on here.  • © 2017 ΕΔΔ. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος