Evropské sítě kontaktních míst týkajících se osob odpovědných za genocidium a zločiny proti lidskosti


Na požádání si kontaktní místa musí vzájemně poskytovat informace o vyšetřování genocidia, zločinů proti lidskosti a válečných zločinů. Tyto informace si mohou vyměňovat také bez požádání. Kontaktní místa jsou kromě toho zodpovědná za usnadňování spolupráce mezi příslušnými vnitrostátními orgány.

Access the website by clicking on Genocide network

General information leafleft

Genocide Network meetings


To return to the Partner list, please click on here.

   • © 2017 EJN. Všechna práva vyhrazena