Съвет на Европа


Съветът на Европа, със седалище в Страсбург (Франция), включва 47 страни. Основан на 5 май 1949 г. Съветът на Европа цели да развие в цяла Европа общи демократични принципи, основани на Европейската конвенция за правата на човека и други законодателни текстове за защита на физическите лица.

 

Access the website by clicking on Съвет на Европа

 

To return to the Partner list, please click on here.  • ® 2020 EJN. All Rights Reserved