ОЛАФ


Мисията на Европейската служба за борба с измамите (ОЛАФ) е да защитава интересите на Европейския съюз, да се бори с измамите, корупцията и други незаконни дейности, в това число и неправомерни действия на европейските институции.

 

 

 

Access the website by clicking on  ОЛАФ

 

To return to the Partner list, please click on here.  • ® 2020 EJN. All Rights Reserved