Европол


Европол е Европейската организация за прилагане на законодателството, която има за цел подобряване на ефективността и сътрудничеството между компетентните органи в държавите-членки на ЕС, за предотвратяване и борба с тероризма, незаконния трафик на наркотици и други тежки форми на международна организирана престъпност.

 

 

 

Access the website by clicking on  Европол

 

To return to the Partner list, please click on here.  • ® 2020 EJN. All Rights Reserved