Евроюст


Евроюст е нов орган на Европейския съюз, създаден през 2002 г. за подобряване на ефективността на компетентните органи в държавите-членки на ЕС при разследването и наказателното преследване на сериозната трансгранична престъпност, особено когато тя е организирана.

 

 

Access the website by clicking on  Евроюст.

 

To return to the Partner list, please click on here.  • ® 2020 EJN. All Rights Reserved