Please note that on Thursday, 13 May, ICT maintenance is performed. You may experience short disruptions using restricted sections of the EJN website. We apologize for the inconvenience

Rättsligt meddelande


EJN har exklusiv rätt att ändra, begränsa eller ta bort hemsidan eller dess material. EJN har även exklusiv rätt att neka användare åtkomst till hemsidan eller någon del därav utan varsel.    

 

EJN har inget ansvar för materialet på denna hemsida. EJN garanterar inte att informationen på hemsidan är riktig, fullständig eller uppdaterad.     

 

EJN har inget ansvar för eventuella tekniska problem till följd av användningen av denna hemsida eller länkade externa hemsidor. Inte heller har EJN ansvar för problem som härrör från användningen av information från denna hemsida.

  • ® 2020 EJN. All Rights Reserved