25-29 May EJN Website may be affected by temporary disruptions due to updates. Apologies for any inconveniences caused.
Judicial Library
Show status of implementations for

Španija
For the practical application of the Legal Instruments for this country, check the EJN tools
Last reviewed on 30 marec 2022 by EJN secretariat
 Export section
File format
Legal instrumentEntry into forceCountry NotificationRelated National legislationAdditional Information
Okvirni sklep sveta z dne 13. junija 2002 o evropskem nalogu za prijetje in postopkih predaje med državami članicami Implemented   14 mar 2003

Notification under arts. 6.3, 7.1 and 25.2 EAW by Spain

Notifications made by Spain in relation to various Framework Decisions. EAW. Competent Authorities. 2015. Pdf

Notification made by Spain in relation to Framework Decision 2002/584/JHA of 13 June 2002 on the European Arrest Warrant and the surrender procedures between Member States. 2015. Pdf

Code of Criminal Procedure - Spanish Law 23/2014, of 20 November of mutual recognition of criminal decisions in the European Union, new law in force 11/12/14

Implementation of Framework Decision on EAW by Member States. April 2020

Okvirni sklep Sveta 2009/299/PNZ z dne 26. februarja 2009 o spremembi okvirnih sklepov 2002/584/PNZ, 2005/214/PNZ, 2006/783/PNZ, 2008/909/PNZ in 2008/947/PNZ zaradi krepitve procesnih pravic oseb ter spodbujanja uporabe načela vzajemnega priznavanja odločb, izdanih na sojenju v odsotnosti zadevne osebe Implemented   11 dec 2014

Notifications made by Spain in relation to various Framework Decisions. Decisions rendered in absentia. Competent Authorities. Pdf

Notification by Spain of the implementation of the Framework Decision on decisions rendered in absentia. 11/May/2015. Pdf

Spanish Law 23/2014, of 20 November of mutual recognition of criminal decisions in the European Union.

-
Okvirni sklep Sveta z dne 29. maja 2000 o povečanju zaščite s kaznimi in drugimi sankcijami za ponarejanje v zvezi z uvedbo evra Implemented   11 okt 2001 ---
Okvirni sklep Sveta z dne 15. marca 2001 o položaju žrtev v kazenskem postopku Implemented   ---
Okvirni sklep Sveta z dne 28. maja 2001 o boju proti goljufiji in ponarejanju v zvezi z negotovinskimi plačilnimi sredstvi Implemented   1 okt 2004 -

Ley Orgánica 15/2003 de 25 de noviembre, amending the Penal Code (art.386)

-
Okvirni sklep Sveta z dne 26. junija 2001 o pranju denarja, identifikaciji, sledenju, zamrznitvi, zasegu in zaplembi pripomočkov za kazniva dejanja in premoženjske koristi, pridobljene s kaznivim dejanjem Implemented   -

Ley Orgánica 15/2003 de 25 de noviembre, por la que se modifica la Ley Orgánica 10/1995, de 23 de noviembre, del Código Penal

-
Okvirni sklep Sveta z dne 13. junija 2002 o skupnih preiskovalnih enotah Implemented   -

Ley 11/2003 on Joint Investigation Teams

-
Okvirni sklep Sveta z dne 13. junija 2002 o boju proti terorizmu Implemented   ---
Okvirni sklep Sveta z dne 19. julija 2002 o boju proti trgovanju z ljudmi Implemented   23 dec 2010 -

Ley Orgánica 5/2010 de 22/6/2010 amending the Penal Code

-
Okvirni sklep Sveta z dne 28. novembra 2002 o krepitvi kazenskega okvirja na področju preprečevanja nudenja pomoči pri nedovoljenem vstopu, tranzitu in prebivanju Implemented   --

Report from the Commission on the implementation of this Framework Decision.

Okvirni sklep Sveta 2003/568/PNZ z dne 22. julija 2003 o boju proti korupciji v zasebnem sektorju Implemented   23 dec 2010 -

Ley Orgánica 5/2010 de 22/6/2010 amending the Penal Code

-
Okvirni sklep sveta 2003/577/PNZ z dne 22. julija 2003 o izvrševanju sklepov o zasegu premoženja ali dokazov v Evropski uniji Implemented   7 jun 2006

Notifications made by Spain in relation to various Framework Decisions. Freezing Orders. Pdf

Spanish Law 23/2014, of 20 November of mutual recognition of criminal decisions in the European Union. This law is in force from 11/12/2014 and withdraws Ley 18/2006 on Freezing Orders

Complementary information provided by the Council Secretariat

Okvirni sklep Sveta 2004/68/PNZ z dne 22. decembra 2003 o boju proti spolnemu izkoriščanju otrok in otroški pornografiji Implemented   23 dec 2010 -

Ley Orgánica 5/2010 de 22/6/2010 amending the Penal Code

Framework Decision replaced by Directive 2011/93/EU on combating the sexual abuse and sexual exploitation of children and child pornography of 13 December 2011 , and replacing Council Framework Decision 2004/68/JHA (table of status of implementation) which this country has implemented.

Okvirni sklep Sveta 2004/757/PNZ z dne 25. oktobra 2004 o opredelitvi minimalnih določb glede elementov kaznivih dejanj in kazni na področju nedovoljenega prometa s prepovedanimi drogami Implemented   23 dec 2010 -

Ley Orgánica 5/2010 de 22/6/2010 amending the Penal Code

-
Okvirni sklep Sveta 2005/212/PNZ z dne 24. februarja 2005 o zaplembi premoženjske koristi, pripomočkov in premoženja, ki so povezani s kaznivimi dejanji Implemented   23 dec 2010 -

Ley Orgánica 5/2010, de 22 de junio, por la que se modifica la Ley Orgánica 10/1995, de 23 de noviembre, del Código Penal

-
Okvirni sklep Sveta 2005/222/PNZ z dne 24. februarja 2005 o napadih na informacijske sisteme Implemented   23 dec 2010 -

Ley Orgánica 5/2010 de 22/6/2010 amending the Penal Code

-
Okvirni sklep Sveta 2005/214/PNZ z dne 24. februarja 2005 o uporabi načela vzajemnega priznavanja denarnih kazni Implemented   24 dec 2008

Notification of the implementation of the Framework Decision on Financial Penalties by Spain. 2009

Notifications made by Spain in relation to various Framework Decisions. Financial Penalties. Competent Authorities. 2015. Pdf

Spanish Law 23/2014, of 20 November of mutual recognition of criminal decisions in the European Union. This law is in force from 11/12/2014 and withdraws Ley 1/2008 on Financial Penalties

Complementary information provided by the Council Secretariat

Okvirni sklep Sveta 2006/783/PNZ z dne 6. oktobra 2006 o uporabi načela vzajemnega priznavanja odredb o zaplembi Implemented   11 mar 2010

Implementation of Council Framework Decision 2006/783/JHA on the application of the principle of mutual recognition to confiscation orders by Spain. 21 January 2011

Implementation of Council Framework Decision 2006/783/JHA on the application of the principle of mutual recognition to confiscation orders by Spain. 25 January 2011

Notifications made by Spain in relation to various Framework Decisions. Confiscation Orders. 2015. Pdf

Notification of the implementation of the Framework Decision on Confiscation Orders by Spain. 2015. Pdf

Spanish Law 23/2014, of 20 November of mutual recognition of criminal decisions in the European Union. This law is in force from 11/12/2014 and withdraws Ley 4/2010 on Confiscation Orders

Complementary information provided by the Council Secretariat

Okvirni sklep Sveta 2006/960/PNZ z dne 18. decembra 2006 o poenostavitvi izmenjave informacij in obveščevalnih podatkov med organi kazenskega pregona držav članic Evropske unije Implemented  

Implementation of Framework Decision on simplifying the exchange of information and intelligence. Declarations by Spain under art. 2. a) and 6.1

Ley 31/2010, de 27 de julio, sobre simplificación del intercambio de información e inteligencia en la UE

-
Okvirni sklep Sveta 2008/675/PNZ z dne 24. julija 2008 o upoštevanju obsodb med državami članicami Evropske unije v novem kazenskem postopku Planned   process ongoing -

Partly implemented by Ley Orgánica 7/2014, de 12 de noviembre, sobre intercambio de información de antecedentes penales y consideración de resoluciones judiciales penales en la Unión Europea in force 03/12/2014

Currently at Parliamient "Proyecto de Ley Orgánica por la que se modifica la Ley Orgánica 10/1995, de 23 de noviembre, del Código Penal" (Draft amendment to the Penal Code) that will implement partly this Framework Decision.

-
Okvirni Sklep Sveta 2008/841/PNZ z dne 24. oktobra 2008 o boju proti organiziranemu kriminalu Implemented   ---
Okvirni sklep Sveta 2008/909/PNZ z dne 27. novembra 2008 o uporabi načela vzajemnega priznavanja sodb v kazenskih zadevah, s katerimi so izrečene zaporne kazni ali ukrepi, ki vključujejo odvzem prostosti, za namen njihovega izvrševanja v Evropski uniji Implemented   11 dec 2014

Spanish Law 23/2014, of 20 November of mutual recognition of criminal decisions in the European Union.

Complementary information provided by the Council Secretariat

Complementary information: Declarations under Article 7(4) -double criminality- and Article 28(2) -transitional provision-

Okvirni Sklep Sveta 2008/913/PNZ z dne 28. novembra 2008 o boju proti nekaterim oblikami in izrazom rasizma in ksenofobije s kazensko-pravnimi sredstvi Implemented   1 jul 2015 -

Ley Orgánica 1/2015, de 30 de marzo, por la que se modifica la Ley Orgánica 10/1995, de 23 de noviembre, del Código Penal. (New piece of law amending the Penal Code)

-
Okvirni sklep Sveta 2008/919/PNZ z dne 28. novembra 2008 o spremembi Okvirnega sklepa 2002/475/PNZ o boju proti terorizmu Implemented   23 dec 2010 -

Ley Orgánica 5/2010 de 22/6/2010 amending the Penal Code

-
Okvirni sklep Sveta 2008/947/PNZ z dne 27. novembra 2008 o uporabi načela vzajemnega priznavanja sodb in pogojnih odločb zaradi zagotavljanja nadzorstva nad spremljevalnimi ukrepi in alternativnimi sankcijami Implemented   11 dec 2014

Spanish Law 23/2014, of 20 November of mutual recognition of criminal decisions in the European Union

Complementary information provided by the Council Secretariat

Okvirni sklep Sveta 2008/977/PNZ z dne 27. novembra 2008 o varstvu osebnih podatkov, ki se obdelujejo v okviru policijskega in pravosodnega sodelovanja v kazenskih zadevah   - ---
Okvirni sklep Sveta 2009/315/PNZ z dne 26. februarja 2009 o organizaciji in vsebini izmenjave informacij iz kazenske evidence med državami članicami Implemented   -

Ley Orgánica 7/2014, de 12 de noviembre, sobre intercambio de información de antecedentes penales y consideración de resoluciones judiciales penales en la Unión Europea

-
Okvirni sklep Sveta 2009/829/PNZ z dne 23. oktobra 2009 o uporabi načela vzajemnega priznavanja odločb o nadzornih ukrepih med državami članicami Evropske unije kot alternativi začasnemu priporu Implemented   11 dec 2014

Notifications made by Spain in relation to various Framework Decisions. Supervision Measures. Competent Authorities. Pdf

Notification of the implementation of the Framework Decision on Supervision Measures by Spain. 2015. Pdf

Spanish Law 23/2014, of 20 November of mutual recognition of criminal decisions in the European Union.

Complementary information provided by the Council Secretariat

Okvirni sklep Sveta 2009/948/PNZ z dne 30. novembra 2009 o preprečevanju in reševanju sporov o izvajanju pristojnosti v kazenskih postopkih Implemented   9 jul 2015

Notification on the implementation of Framework Decision on conflicts of jurisdiction by Spain

Additional notifications on the implementation of Framework Decision on conflicts of jurisdiction by Spain

Ley 16/2015, de 7 de julio, por la que se regula el estatuto del miembro nacional de España en Eurojust, los conflictos de jurisdicción, las redes judiciales de cooperación internacional y el personal dependiente del Ministerio de Justicia en el Exterior

Complementary information provided by the Council Secretariat

Direktiva Sveta 2001/40/ES z dne 28. maja 2001 o medsebojnem priznavanju odločb o izgonu državljanov tretjih držav Implemented   -

National Implementing Measures provided to the European Commission

-
Direktiva Sveta 2002/90/ES z dne 28. novembra 2002 o opredelitvi pomoči pri nedovoljenem vstopu, tranzitu in prebivanju Implemented   -

National Implementing Measures provided to the European Commission

-
Direktiva Sveta 2004/80/ES z dne 29. aprila 2004 o odškodnini žrtvam kaznivih dejanj Implemented   -

National Implementing Measures provided to the European Commission

-
Direktiva Evropskega parlamenta in Sveta 2005/35/ES z dne 7. septembra 2005 o onesnaževanju morja z ladij in uvedbi kazni za kršitve Implemented   -

National Implementing Measures provided to the European Commission

-
Direktiva Evropskega parlamenta in Sveta 2005/60/ES z dne 26. oktobra 2005 o preprečevanju uporabe finančnega sistema za pranje denarja in financiranje terorizma Implemented   -

National Implementing Measures provided to the European Commission

-
Direktiva Komisije 2006/70/ES z dne 1. avgusta 2006 o določitvi izvedbenih ukrepov za Direktivo 2005/60/ES Evropskega parlamenta in Sveta glede opredelitve politično izpostavljene osebe in tehničnih meril za postopke poenostavljene dolžnosti skrbnosti pri ugotavljanju identitete stranke ter izjeme na podlagi finančne dejavnosti, ki poteka zgolj občasno ali v omejenem obsegu Implemented   -

National Implementing Measures provided to the European Commission

-
Direktiva 2008/99/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 19. novembra 2008 o kazenskopravnem varstvu okolja Implemented   -

National Implementing Measures provided to the European Commission

-
Direktiva 2009/123/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 21. oktobra 2009 o spremembah Direktive 2005/35/ES o onesnaževanju morja z ladij in uvedbi kazni za kršitve Implemented   -

National Implementing Measures provided to the European Commission

-
Europaparlamentets och rådets direktiv 2010/64/EU av den 20 oktober 2010 om rätt till tolkning och översättning vid straffrättsliga förfaranden Implemented   -

National Implementing Measures provided to the European Commission

-
Direktiva 2011/36/EU Evropskega parlamenta in Sveta z dne 5. aprila 2011 o preprečevanju trgovine z ljudmi in boju proti njej ter zaščiti njenih žrtev in o nadomestitvi Okvirnega sklepa Sveta 2002/629/PNZ (UL L 101, 15.4.2011). Implemented   6 apr 2013 -

National Implementing Measures provided to the European Commission

-
Direktiva 2011/82/EU Evropskega parlamenta in Sveta z dne 25. oktobra 2011 o lažji čezmejni izmenjavi informacij o prometnih prekrških, povezanih z varnostjo v cestnem prometu   - ---
Direktiva 2011/92/EU Evropskega Parlamenta in Sveta z dne 13. decembra 2011 o boju proti spolni zlorabi in spolnemu izkoriščanju otrok ter otroški pornografiji in nadomestitvi Okvirnega sklepa Sveta 2004/68/PNZ Implemented   -

National Implementing Measures provided to the European Commission

-
Direktiva 2011/99/EU Evropskega parlamenta in Sveta z dne 13. decembra 2011 o evropski odredbi o zaščiti Implemented   11 dec 2014

Act 23/2014, of 20 November, on Mutual Recognition of Judicial Decisions in criminal matters in the European Union.

-
Direktiva 2012/13/EU Evropskega parlamenta in Sveta z dne 22. maja 2012 o pravici do obveščenosti v kazenskem postopku Implemented   -

National Implementing Measures provided to the European Commission

-
Direktiva 2012/29/EU Evropskega parlamenta in Sveta z dne 25. oktobra 2012 o določitvi minimalnih standardov na področju pravic, podpore in zaščite žrtev kaznivih dejanj ter o nadomestitvi Okvirnega sklepa Sveta 2001/220/PNZ Implemented   -

National Implementing Measures provided to the European Commission

-
Direktiva 2013/32/EU Evropskega parlamenta in Sveta z dne 26. junija 2013 o skupnih postopkih za priznanje ali odvzem mednarodne zaščite   - ---
Direktiva 2013/40/EU Evropskega Parlamenta in Sveta z dne 12. avgusta 2013 o napadih na informacijske sisteme in nadomestitvi Okvirnega sklepa Sveta 2005/222/PNZ Implemented   -

National Implementing Measures provided to the European Commission

-
Direktiva 2013/48/EU Evropskega parlamenta in Sveta z dne 22. oktobra 2013 o pravici do dostopa do odvetnika v kazenskem postopku in v postopkih na podlagi evropskega naloga za prijetje ter pravici do obvestitve tretje osebe ob odvzemu prostosti in do komunikacije s tretjimi osebami in konzularnimi organi med odvzemom prostosti Implemented   -

National Implementing Measures provided to the European Commission

-
Direktiva 2014/42/EU Evropskega parlamenta in Sveta z dne 3. aprila 2014 o začasnem zavarovanju in odvzemu predmetov, ki so bili uporabljeni za kazniva dejanja, in premoženjske koristi, pridobljene s kaznivim dejanjem, v Evropski uniji Implemented   -

National Implementing Measures provided to the European Commission

-
Direktiva Evropskega Parlamenta in Sveta 2014/41/EU z dne 3. aprila 2014 o evropskem preiskovalnem nalogu v kazenskih zadevah Implemented   2 jul 2018

Notification from Spain related to EPPO

Law 3/2018 of 11 of June, transposing the Directive on the European Investigation Order

Useful tools and information for the practical application of the European Investigation Order (EIO) directive

Direktiva 2014/62/EU Evropskega parlamenta in Sveta z dne 15. maja 2014 o kazenskopravni zaščiti eura in drugih valut pred ponarejanjem ter o nadomestitvi Okvirnega sklepa Sveta 2000/383/PNZ Implemented   -

National Implementing Measures provided to the European Commission

-
Direktiva 2014/66/EU Evropskega parlamenta in Sveta z dne 15. maja 2014 o pogojih za vstop in prebivanje državljanov tretjih držav v okviru premestitev znotraj podjetja Implemented   -

National implementing measures provided to European Commission

-
Direktiva 2014/57/EU Evropskega parlamenta in Sveta z dne 16. aprila 2014 o kazenskih sankcijah za zlorabo trga (direktiva o zlorabi trga)   - ---
Direktiva (EU) 2015/413 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 11. marca 2015 o lažji čezmejni izmenjavi informacij o prometnih prekrških, povezanih z varnostjo v cestnem prometu Implemented   -

National Implementing Measures provided to the European Commission

-
Direktiva (EU) 2015/849 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 20. maja 2015 o preprečevanju uporabe finančnega sistema za pranje denarja ali financiranje terorizma, spremembi Uredbe (EU) št. 648/2012 Evropskega parlamenta in Sveta ter razveljavitvi Direktive 2005/60/ES Evropskega parlamenta in Sveta in Direktive Komisije 2006/70/ES   - ---
Direktiva (EU) 2016/343 Evropskega Parlamenta in Sveta z dne 9. marca 2016 o krepitvi nekaterih vidikov domneve nedolžnosti in krepitvi pravice biti navzoč na sojenju v kazenskem postopku   - ---
Direktiva (EU) 2016/680 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 27. aprila 2016 o varstvu posameznikov pri obdelavi osebnih podatkov, ki jih pristojni organi obdelujejo za namene preprečevanja, preiskovanja, odkrivanja ali pregona kaznivih dejanj ali izvrševanja kazenskih sankcij, in o prostem pretoku takih podatkov ter o razveljavitvi Okvirnega sklepa Sveta 2008/977/PNZ   - ---
Direktiva (EU) 2017/541 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 15. marca 2017 o boju proti terorizmu in nadomestitvi Okvirnega sklepa Sveta 2002/475/PNZ ter o spremembi Sklepa Sveta 2005/671/PNZ   - ---
DIREKTIVA (EU) 2016/681 EVROPSKEGA PARLAMENTA IN SVETA z dne 27. aprila 2016 o uporabi podatkov iz evidence podatkov o potnikih (PNR) za preprečevanje, odkrivanje, preiskovanje in pregon terorističnih in hudih kaznivih dejanj   - ---
Direktiva (EU) 2016/800 Evropskega parlamenta in sveta z dne 11. maja 2016 o procesnih jamstvih za otroke, ki so osumljene ali obdolžene osebe v kazenskem postopku   - ---
Direktiva (EU) 2016/1919 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 26. oktobra 2016 o brezplačni pravni pomoči za osumljene in obdolžene osebe v kazenskem postopku ter za zahtevane osebe v postopku na podlagi evropskega naloga za prijetje   - ---
DIREKTIVA (EU) 2017/1371 EVROPSKEGA PARLAMENTA IN SVETA z dne 5. julija 2017 o boju proti goljufijam, ki škodijo finančnim interesom Unije, z uporabo kazenskega prava   - ---
2018/843/EU: Directive (EU) 2018/843 of 30 May 2018 **n_amending Directive (EU) 2015/849 on the prevention of the use of the financial system for the purposes of money laundering or terrorist financing, and amending Directives 2009/138/EC and 2013/36/EU_n**   - ---
DIREKTIVA (EU) 2018/1673 EVROPSKEGA PARLAMENTA IN SVETA z dne 23. oktobra 2018 o boju proti pranju denarja z uporabo kazenskega prava   - ---
DIREKTIVA (EU) 2019/713 EVROPSKEGA PARLAMENTA IN SVETA z dne 17. aprila 2019 o boju proti goljufijam in ponarejanju v zvezi z negotovinskimi plačilnimi sredstvi ter o nadomestitvi Okvirnega sklepa Sveta 2001/413/PNZ   - ---
DIREKTIVA (EU) 2019/884 EVROPSKEGA PARLAMENTA IN SVETA z dne 17. aprila 2019 o spremembi Okvirnega sklepa Sveta 2009/315/PNZ v zvezi z izmenjavo informacij o državljanih tretjih držav in evropskim informacijskim sistemom kazenskih evidenc (sistem ECRIS) ter o nadomestitvi Sklepa Sveta 2009/316/PNZ   - ---
Okvirni sklep Sveta 2008/978/PNZ z dne 18. decembra 2008 o evropskem dokaznem nalogu za namene pridobitve predmetov, dokumentov in podatkov za uporabo v kazenskih postopkih Implemented   11 dec 2014

Notifications made by Spain in relation to various Framework Decisions. European Evidence Warrant. Competent Authorities. Pdf

Notification by Spain of the implementation of the Framework Decision on European Evidence Warrant. Pdf

Spanish Law 23/2014, of 20 November of mutual recognition of criminal decisions in the European Union.

-
  • ® 2021 EJN. Vse pravice pridržane
System.Web.HttpWriter