Oikeudellinen kirjasto
Show status of implementations for

Portugali
For the practical application of the Legal Instruments for this country, check the EJN-työkaluja
Last reviewed on 28 syyskuu 2021 by EJN:n sihteeristö
 Export section
File format
Legal instrumentEntry into forceCountry NotificationRelated National legislationAdditional Information
Neuvoston puitepäätös 2002/584/YOS, tehty 13 päivänä kesäkuuta 2002, eurooppalaisesta pidätysmääräyksestä ja jäsenvaltioiden välisistä luovuttamismenettelyistä Implemented   1 tammi 2004

Notification under arts. 6.3, 7.2 and 25.2 EAW by Portugal

Law no. 65/2003 of 23 August Approves the legal regime of the European Arrest Warrant (giving effect to the council framework decision no. 2002/584/JHA of 13 June) - Penal code, amended September 2007

Implementation of Framework Decision on EAW by Member States. April 2020

Neuvoston puitepäätös 2009/299/YOS, tehty 26 päivänä helmikuuta 2009, puitepäätösten 2002/584/YOS, 2005/214/YOS, 2006/783/YOS, 2008/909/YOS ja 2008/947/YOS muuttamisesta henkilöiden prosessuaalisten oikeuksien parantamiseksi sekä vastavuoroisen tunnustamisen periaatteen soveltamisen edistämiseksi sellaisten päätösten osalta, jotka on tehty vastaajan ollessa poissa oikeudenkäynnistä Implemented   ---
Neuvoston puitepäätös 2000/383/YOS tehty 29 päivänä toukokuuta 2000, rahanväärennyksen estämiseksi annettavan suojan vahvistamisesta rikosoikeudellisten ja muiden seuraamusten avulla euron käyttöönoton yhteydessä   - -

Framework Decision replaced by Directive  2014/62/EU, implemented by: 

 • Law 39/2016 of 19 December
 • Penal Code
-
Neuvoston puitepäätös 2001/220/YOS tehty 15 päivänä maaliskuuta 2001, uhrin asemasta rikosoikeudenkäyntimenettelyissä Implemented   -

Framework Decision replaced by Directive 2012/29/EU, implemented by:

 • Law 130/2015 of 4 September
 • Procedural Penal Code
-
Neuvoston puitepäätös 2001/413/YOS, tehty 28 päivänä toukokuuta 2001, muihin maksuvälineisiin kuin käteisrahaan liittyvien petosten ja väärennysten torjunnasta Implemented   -
 • Law 59/2007 of 4 September
 • Penal Code
 • Procedural Penal Code
-
Neuvoston puitepäätös 2001/500/YOS tehty 26 päivänä kesäkuuta 2001, rahanpesusta, rikoksentekovälineiden ja rikoksen tuottaman hyödyn tunnistamisesta, jäljittämisestä, jäädyttämisestä tai takavarikoimisesta ja menetetyksi tuomitsemisesta Implemented   -
 • Law 25/2008 of 4 September
 • Penal Code
 • Procedural Penal Code
-
Neuvoston puitepäätös 2002/465/YOS, tehty 13 päivänä kesäkuuta 2002, yhteisistä tutkintaryhmistä Implemented   -

Law 144/99 of 31 August

-
Neuvoston puitepäätös 2002/475/YOS, tehty 13 päivänä kesäkuuta 2002, terrorismin torjumisesta Implemented   -
 • Law 52/2003 of 22 August
 • Penal Code
 • Procedural Penal Code
-
Neuvoston puitepäätös 2002/629/YOS, tehty 19 päivänä heinäkuuta 2002, ihmiskaupan torjunnasta.   - -

Framework Decision replaced by Directive 2011/36/EU, (table of status of implementation), which this country has implemented through:

 • Law 60/2013 of 25 August
 • Penal Code
 • Law 101/2001 of 25 August
 • Law 45/2011 of 24 June
-
Neuvoston puitepäätös 2002/946/YOS, tehty 28 päivänä marraskuuta 2002, rikosoikeudellisten puitteiden vahvistamisesta laittomassa maahantulossa, kauttakulussa ja maassa oleskelussa avustamisen ehkäisemistä varten Implemented   -

Law 23/2007 of 4 July

Report from the Commission on the implementation of this Framework Decision.

Neuvoston puitepäätös 2003/568/YOS, tehty 22 päivänä heinäkuuta 2003, lahjonnan torjumisesta yksityisellä sektorilla Implemented   -

Law 20/2008 of 21 April

-
Neuvoston puitepäätös 2003/577/YOS, tehty 22 päivänä heinäkuuta 2003, omaisuuden tai todistusaineiston jäädyttämistä koskevien päätösten täytäntöönpanosta Euroopan unionissa Implemented   5 kesä 2009

Notification by Portugal on the implementation of the Framework Decision on Freezing Orders

 

Notification by Portugal on Competent National Authorities within the frame of the Framework Decision 2003/577/JHA of 22 July 2003

Law 25/2009 of 5 June

Complementary information provided by the Council Secretariat

Neuvoston puitepäätös 2004/68/YOS, annettu 22 päivänä joulukuuta 2003, lasten seksuaalisen hyväksikäytön ja lapsipornografian torjumisesta Implemented   -

Parliament Resolution nr. 75/2012 of 28 May

Framework Decision replaced by Directive 2011/93/EU on combating the sexual abuse and sexual exploitation of children and child pornography of 13 December 2011 , and replacing Council Framework Decision 2004/68/JHA (table of status of implementation) which this country has implemented.

Neuvoston puitepäätös 2004/757/YOS, tehty 25 päivänä lokakuuta 2004, laittoman huumausainekaupan rikostunnusmerkistöjä ja seuraamuksia koskevien vähimmäissääntöjen vahvistamisesta Implemented   -
 • Decree-Law 15/1993 of 22 January
 • Penal Code
-
Neuvoston puitepäätös 2005/212/YOS, tehty 24 päivänä helmikuuta 2005, rikoksen tuottaman hyödyn ja rikoksella saadun omaisuuden sekä rikoksentekovälineiden menetetyksi tuomitsemisesta Implemented   -
 • Law 5/2002 of 11 February
 • Penal Code
-
Neuvoston puitepäätös 2005/222/YOS, tehty 24 päivänä helmikuuta 2005, tietojärjestelmiin kohdistuvista hyökkäyksistä. Implemented   -

Framework Decision replaced by 2013/40/EU, implemented by Law 109/2009 of 15 September

-
Neuvoston puitepäätös 2005/214/YOS, tehty 24 päivänä helmikuuta 2005, vastavuoroisen tunnustamisen periaatteen soveltamisesta taloudellisiin seuraamuksiin Implemented   1 marras 2009

Notification by Portugal on the implementation of the Framework Decision on Financial Penalties

-

Complementary information provided by the Council Secretariat

Neuvoston puitepäätös 2006/783/YOS, tehty 6 päivänä lokakuuta 2006 , vastavuoroisen tunnustamisen periaatteen soveltamisesta menetetyksi tuomitsemista koskeviin päätöksiin Implemented   31 elo 2009

Notification by Portugal on the implementation of the Framework Decision on Confiscation orders

 

Notification by Portugal on Competent Authorities within the frame of the Framework Decision 2006/783/JHA of 6 October 2006

Law 88/2009 of 31 August

Complementary information provided by the Council Secretariat

Neuvoston puitepäätös 2006/960/YOS, tehty 18 päivänä joulukuuta 2006, Euroopan unionin jäsenvaltioiden lainvalvontaviranomaisten välisten tietojen ja tiedustelutietojen vaihdon yksinkertaistamisesta Implemented   -

Law 74/2009 of 18 December

-
Neuvoston puitepäätös 2008/675/YOS, tehty 24 päivänä heinäkuuta 2008 , Euroopan unionin jäsenvaltioissa annettujen tuomioiden huomioon ottamisesta uudessa rikosprosessissa Implemented   1 marras 2010

Notification of the implementation of Council Framework Decision 2008/675/JHA of 24 July 2008 on taking account of convictions in the Member States of the European Union in the course of new criminal proceedings. Portugal

 • Law 144/99 of 31 August
 • Penal Code
-
Neuvoston puitepäätös 2008/841/YOS, tehty 24 päivänä lokakuuta 2008 , järjestäytyneen rikollisuuden torjunnasta Implemented   -

Law 5/2002 of 11 January

-
Neuvoston puitepäätös 2008/909/YOS, tehty 27 päivänä marraskuuta 2008 , vastavuoroisen tunnustamisen periaatteen soveltamisesta rikosasioissa annettuihin tuomioihin, joissa määrätään vapausrangaistus tai vapauden menetyksen käsittävä toimenpide, niiden täytäntöön panemiseksi Euroopan unionissa Implemented   17 joulu 2015

Notification by Portugal on the implementation of the Framework Decision on Transfer of prisoners

Law 158/2015 of 17 September

Complementary information provided by the Council Secretariat

Complementary information: Declarations under Article 7(4) -double criminality- and Article 28(2) -transitional provision-

Neuvoston puitepäätös 2008/913/YOS, tehty 28 päivänä marraskuuta 2008 , rasismin ja muukalaisvihan tiettyjen muotojen ja ilmaisujen torjumisesta rikosoikeudellisin keinoin Implemented   -
 • Law 109/2009 of 15 September
 • Penal Code
 • Law 39/2009 of 30 July
-
Neuvoston puitepäätös 2008/919/YOS, tehty 28 päivänä marraskuuta 2008 , terrorismin torjumisesta tehdyn puitepäätöksen 2002/475/YOS muuttamisesta Implemented   ---
Neuvoston puitepäätös 2008/947/YOS, tehty 27 päivänä marraskuuta 2008 , vastavuoroisen tunnustamisen periaatteen soveltamisesta tuomioihin ja valvontapäätöksiin valvontatoimenpiteiden ja vaihtoehtoisten seuraamusten valvomiseksi Implemented   -

Law 158/2015 of 17 September

Complementary information provided by the Council Secretariat

Neuvoston puitepäätös 2008/977/YOS, tehty 27 päivänä marraskuuta 2008 , rikosasioissa tehtävässä poliisi- ja oikeudellisessa yhteistyössä käsiteltävien henkilötietojen suojaamisesta Implemented  

Notification by Portugal of the implementation of the Framework Decision on Probation Decisions.

Law 67/1998 of 26 October

-
Neuvoston puitepäätös 2009/315/YOS, tehty 26 päivänä helmikuuta 2009 , jäsenvaltioiden välisen rikosrekisteritietojen vaihdon järjestämisestä ja sisällöstä Implemented   -

Law 37/2015 of 5 May

-
Neuvoston puitepäätös 2009/829/YOS, tehty 23 päivänä lokakuuta 2009 , vastavuoroisen tunnustamisen periaatteen soveltamisesta valvontatoimia koskeviin päätöksiin Euroopan unionin jäsenvaltioiden välillä tutkintavankeuden vaihtoehtona Implemented  

Notification by Portugal on the implementation of the Framework Decision on Supervision Measures

Law 36/2015 of 4 May

Complementary information provided by the Council Secretariat

Neuvoston puitepäätös 2009/948/YOS, tehty 30 päivänä marraskuuta 2009 , rikosoikeudellisia menettelyjä koskevien toimivaltaristiriitojen ehkäisemisestä ja ratkaisemisesta Implemented   -

Law 144/99 of 31 August

Complementary information provided by the Council Secretariat

Neuvoston direktiivi 2001/40/EY, annettu 28 päivänä toukokuuta 2001, kolmansien maiden kansalaisia koskevien maastapoistamispäätösten vastavuoroisesta tunnustamisesta Implemented   -

National Implementing Measures provided to the European Commission

Law 23/2007 of 4 July

-
Neuvoston direktiivi 2002/90/EY, annettu 28 päivänä marraskuuta 2002, laittomassa maahantulossa, kauttakulussa ja maassa oleskelussa avustamisen määrittelystä Implemented   -

National Implementing Measures provided to the European Commission

Law 23/2007 of 4 July

-
Neuvoston direktiivi 2004/80/EY, annettu 29 päivänä huhtikuuta 2004, rikoksen uhreille maksettavista korvauksista Implemented   -

Law 31/2006 of 21 July

-
Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2005/35/EY, annettu 7 päivänä syyskuuta 2005, alusten aiheuttamasta ympäristön pilaantumisesta ja säännösten rikkomisista määrättävistä seuraamuksista Implemented   -

National Implementing Measures provided to the European Commission

-
Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2005/60/EY, annettu 26 päivänä lokakuuta 2005, rahoitusjärjestelmän käytön estämisestä rahanpesutarkoituksiin sekä terrorismin rahoitukseen Implemented   -

Law 25/2008, of 5 June

-
Komission direktiivi 2006/70/EY, annettu 1 päivänä elokuuta 2006 , Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2005/60/EY täytäntöönpanotoimenpiteistä poliittisesti vaikutusvaltaisen henkilön määritelmän sekä yksinkertaistettuja asiakkaan tuntemismenettelyjä sekä satunnaisesti tai hyvin rajoitetusti harjoitetun rahoitustoiminnan perusteella myönnettyjä poikkeuksia koskevien teknisten perusteiden osalta Implemented   -

Law 25/2008 of 5 June

-
Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2008/99/EY, annettu 19 päivänä marraskuuta 2008, ympäristönsuojelusta rikosoikeudellisin keinoin Implemented   -
 • Law 81/2015 of 3 August
 • Penal Code
-
Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2009/123/EY, annettu 21 päivänä lokakuuta 2009, alusten aiheuttamasta ympäristön pilaantumisesta ja säännösten rikkomisista määrättävistä seuraamuksista annetun direktiivin 2005/35/EY muuttamisesta Implemented   -

National Implementing Measures provided to the European Commission

-
Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2010/64/EU, annettu 20 päivänä lokakuuta 2010 , oikeudesta tulkkaukseen ja käännöksiin rikosoikeudellisissa menettelyissä Implemented   -

National Implementing Measures provided to the European Commission

-
Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2011/36/EU, annettu 5 päivänä huhtikuuta 2011, ihmiskaupan ehkäisemisestä ja torjumisesta sekä ihmiskaupan uhrien suojelemisesta ja neuvoston puitepäätöksen 2002/629/YOS korvaamisesta Implemented   6 huhti 2013 -

National Implementing Measures provided to the European Commission

-
Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2011/82/EU, annettu 25 päivänä lokakuuta 2011, liikenneturvallisuuteen liittyviä liikennerikkomuksia koskevan rajat ylittävän tietojenvaihdon helpottamisesta Implemented   -

Law no. 4/2014, of 7 February, establishing the principles and rules of cross-border exchange of information related to the commission of road traffic offences using a vehicle registered in a member state other than the one where the offence was committed

-
Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2011/92/EU, annettu 13 päivänä joulukuuta 2011, lasten seksuaalisen hyväksikäytön ja seksuaalisen riiston sekä lapsipornografian torjumisesta ja neuvoston puitepäätöksen 2004/68/YOS korvaamisesta Implemented   -

National Implementing Measures provided to the European Commission

-
Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2011/99/EU, annettu 13 päivänä joulukuuta 2011, eurooppalaisesta suojelumääräyksestä Implemented  

Notification on the implementation of the Directive on the European Protection Order by Portugal

National Implementing Measures provided to the European Commission

-
Europaan Parlamentin ja Neuvoston Direktivi 2012/13/EU, annettu 22 päivänä toukokuuta 2012, tiedonsaantioikeudesta rikosoikeudellisissa menettelyissä Implemented   -

National Implementing Measures provided to the European Commission

-
Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2012/29/EU, annettu 25 päivänä lokakuuta 2012, rikoksen uhrien oikeuksia, tukea ja suojelua koskevista vähimmäisvaatimuksista sekä neuvoston puitepäätöksen 2001/220/YOS korvaamisesta Implemented   -

National Implementing Measures provided to the European Commission

-
Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2013/32/EU, annettu 26 päivänä kesäkuuta 2013, kansainvälisen suojelun myöntämistä tai poistamista koskevista yhteisistä menettelyistä Implemented   -

Law 27/2008 of 30 June

-
Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2013/40/EU, annettu 12 päivänä elokuuta 2013, tietojärjestelmiin kohdistuvista hyökkäyksistä ja neuvoston puitepäätöksen 2005/222/YOS korvaamisesta Implemented   -

National Implementing Measures provided to the European Commission

-
Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2013/48/EU, annettu 22 päivänä lokakuuta 2013, oikeudesta käyttää avustajaa rikosoikeudellisissa menettelyissä ja eurooppalaista pidätysmääräystä koskevissa menettelyissä sekä oikeudesta saada tieto vapaudenmenetyksestä ilmoitetuksi kolmannelle osapuolelle ja pitää vapaudenmenetyksen aikana yhteyttä kolmansiin henkilöihin ja konsuliviranomaisiin Implemented   -

National Implementing Measures provided to the European Commission

-
Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2014/42/EU, annettu 3 päivänä huhtikuuta 2014, rikoksentekovälineiden ja rikoshyödyn jäädyttämisestä ja menetetyksi tuomitsemisesta Euroopan unionissa Implemented   -

National Implementing Measures (NIM) provided to the European Commission: Law 30/2017, 30 of May

-
Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2014/41/EU, annettu 3 päivänä huhtikuuta 2014, rikosasioita koskevasta eurooppalaisesta tutkintamääräyksestä Implemented   22 elo 2017

Notification of the transposition of Directive 2014/41/EU on European Investigation Order in criminal matters by Portugal. Accepted languages

Notification of the transposition of Directive 2014/41/EU on European Investigation Order in criminal matters by Portugal. Competent Authorities

Notification from Portugal related to EPPO

Law no. 88/2017, published in the Official Journal of Portugal (Diario da Republica) no. 160/21 August 2017.

Useful tools and information for the practical application of the European Investigation Order (EIO) directive

Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2014/62/EU, annettu 15 päivänä toukokuuta 2014, euron ja muiden valuuttojen suojaamisesta rahanväärennykseltä rikosoikeuden keinoin ja neuvoston puitepäätöksen 2000/383/YOS korvaamisesta Implemented   -
 • Law 39/2016 of 19 December
 • Penal Code
-
Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2014/66/EU, annettu 15 päivänä toukokuuta 2014, kolmansien maiden kansalaisten maahantulon ja oleskelun edellytyksistä yrityksen sisäisen siirron yhteydessä Implemented   -

Law No. 102/2017, of 28 August, which makes the fifth amendment to Law No. 23/2007, of 4 July, which approves the legal regime for the entry, stay, exit and removal of foreigners from national territory

-
Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2014/57/EU, annettu 16 päivänä huhtikuuta 2014 , markkinoiden väärinkäytöstä määrättävistä rikosoikeudellisista seuraamuksista (markkinoiden väärinkäyttödirektiivi)   - ---
Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi (EU) 2015/413, annettu 11 päivänä maaliskuuta 2015, liikenneturvallisuuteen liittyviä liikennerikkomuksia koskevan rajat ylittävän tietojenvaihdon helpottamisesta ETA:n kannalta merkityksellinen teksti Implemented   -

National Implementing Measures provided to the European Commission

-
Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi (EU) 2015/849, annettu 20 päivänä toukokuuta 2015, rahoitusjärjestelmän käytön estämisestä rahanpesuun tai terrorismin rahoitukseen, Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) N:o 648/2012 muuttamisesta sekä Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2005/60/EY ja komission direktiivin 2006/70/EY kumoamisesta Implemented   -

Law No. 83/2017, of 18 August, which establishes measures to combat money laundering and terrorist financing and amends the Criminal Code and the Industrial Property

-
Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi (EU) 2016/343, annettu 9 päivänä maaliskuuta 2016, eräiden syyttömyysolettamaan liittyvien näkökohtien ja läsnäoloa oikeudenkäynnissä koskevan oikeuden lujittamisesta rikosoikeudellisissa menettelyissä Implemented   -

Constitution of the Portuguese Republic

Criminal Code

-
Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi (EU) 2016/680, annettu 27 päivänä huhtikuuta 2016, luonnollisten henkilöiden suojelusta toimivaltaisten viranomaisten suorittamassa henkilötietojen käsittelyssä rikosten ennalta estämistä, tutkimista, paljastamista tai rikoksiin liittyviä syytetoimia tai rikosoikeudellisten seuraamusten täytäntöönpanoa varten sekä näiden tietojen vapaasta liikkuvuudesta ja neuvoston puitepäätöksen 2008/977/YOS kumoamisesta Implemented   -

Law No. 59/2019, of 8 August, approving the rules on the processing of personal data for the purpose of prevention, detection, investigation or prosecution of criminal offences or execution of criminal penalties

-
Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi (EU) 2017/541, annettu 15 päivänä maaliskuuta 2017, terrorismin torjumisesta sekä neuvoston puitepäätöksen 2002/475/YOS korvaamisesta sekä neuvoston päätöksen 2005/671/YOS muuttamisesta Implemented   -

Law No. 16/2019, of 4 February, which makes the fifth amendment to Law No. 52/2003, of 22 August (Law on Combating Terrorism)

-
EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON DIREKTIIVI (EU) 2016/681, annettu 27 päivänä huhtikuuta 2016, matkustajarekisteritietojen (PNR) käytöstä terrorismirikosten ja vakavan rikollisuuden ennalta estämistä, paljastamista ja tutkintaa sekä tällaisiin rikoksiin liittyviä syytetoimia varten Implemented   -

Law no. 21/2019, of 25 February, which regulates the transfer by air carriers of passenger name record data, as well as the processing of such data, and makes the third amendment to

Law no. 53/2008, of 29 August, which approves the Internal Security Law

-
Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi (EU) 2016/800, annettu 11 päivänä toukokuuta 2016, rikoksesta epäiltyjä tai syytettyjä lapsia koskevista menettelytakeista rikosoikeudellisissa menettelyissä Implemented   -

Law no. 33/2019, of May 22, which makes the thirty-third amendment to the Code of Criminal Procedure, approved by Decree-Law no. 78/87, of February 17

-
Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi (EU) 2016/1919, annettu 26 päivänä lokakuuta 2016, oikeusavusta rikosoikeudellisissa menettelyissä epäillyille ja syytetyille henkilöille ja eurooppalaista pidätysmääräystä koskevissa menettelyissä etsityille henkilöille Implemented   -

Law 34/2004 of 29 July 2004, establishing the regime of access to law and courts

Law 65/2003 of 23 August 2003, which proves the legal regime of the European Arrest Warrant

Code of Criminal Procedure

-
EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON DIREKTIIVI (EU) 2017/1371, annettu 5 päivänä heinäkuuta 2017, unionin taloudellisiin etuihin kohdistuvien petosten torjunnasta rikosoikeudellisin keinoin Implemented   -

Law No. 34/87 of 16 July on the Crimes of Responsibility of Political Officers

Law No. 18/2008 of 29 January (republished by Decree-Law No. 111-B/2017 of 31 August)

Public Procurement Code

Law No. 5/2002 of 11 January establishing measures to combat organised and economic-financial crime

-
Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi (EU) 2018/843, annettu 30 päivänä toukokuuta 2018, rahoitusjärjestelmän käytön estämisestä rahanpesuun tai terrorismin rahoitukseen annetun direktiivin (EU) 2015/849 ja direktiivien 2009/138/EY ja 2013/36/EU muuttamisesta Implemented   -

Law no. 58/2020, of 31 August (amending several laws)

-
EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON DIREKTIIVI (EU) 2018/1673, annettu 23 päivänä lokakuuta 2018, rahanpesun torjumisesta rikosoikeudellisin keinoin Implemented   -

Law no. 58/2020, of 31 August (amending several laws)

-
EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON DIREKTIIVI (EU) 2019/713, annettu 17 päivänä huhtikuuta 2019, muihin maksuvälineisiin kuin käteisrahaan liittyvien petosten ja väärennysten torjunnasta ja neuvoston puitepäätöksen 2001/413/YOS korvaamisesta   - ---
EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON DIREKTIIVI (EU) 2019/884, annettu 17 päivänä huhtikuuta 2019, neuvoston puitepäätöksen 2009/315/YOS muuttamisesta kolmansien maiden kansalaisia koskevan tietojenvaihdon ja eurooppalaisen rikosrekisteritietojärjestelmän (ECRIS) osalta sekä neuvoston päätöksen 2009/316/YOS korvaamisesta Planned   process ongoing --

Assessement exercise on going

Neuvoston puitepäätös 2008/978/YOS, tehty 18 päivänä joulukuuta 2008 , eurooppalaisesta todisteiden luovuttamismääräyksestä esineiden, asiakirjojen ja tietojen hankkimiseksi rikosasian käsittelyä varten Implemented   ---
 • © 2017 EJN. Kaikki oikeudet pidätetään.
System.Web.HttpWriter