Judiske Bibliotek
Show status of implementations for

Tyskland
For the practical application of the Legal Instruments for this country, check the EJN tools
Last reviewed on 29 juli 2022 by EJN Sekretariatet
 Export section
File format
Juridisk dokumentEntry into forceCountry NotificationRelated National legislationAdditional Information
2002/584/RIA: Rådets rammeafgørelse af 13. juni 2002 om den europæiske arrestordre og om procedurerne for overgivelse mellem medlemsstaterne - Erklæringer fra en række medlemsstater i forbindelse med rammeafgørelsens vedtagelse Implemented   2 aug 2006
 

See Act on International Cooperation in Criminal Matters (IRG), Part VIII - "Assistance to Member States of the European Union in extradition and transit matters" - of the Law on International Assistance in Criminal Matters as inserted by Law of 20 July 2006.

Act of 20/07/2006, Federal Gazette – Bundesgesetzblatt 2006 I, 1721 - Gesetz zur Umsetzung des Rahmenbeschlusses über den Europäischen Haftbefehl und die Übergabeverfahren zwischen den Mitgliedstaaten der Europäischen Union (Europäisches Haftbefehlsgesetz – EuHbG)

See also Council Framework Decision 2009/299/JHA of 26 February 2009 amending Framework Decisions 2002/584/JHA, 2005/214/JHA, 2006/783/JHA, 2008/909/JHA and 2008/947/JHA, thereby enhancing the procedural rights of persons and fostering the application of the principle of mutual recognition to decisions rendered in the absence of the person concerned at the trial

Implementation of Framework Decision on EAW by Member States. April 2020

Rådets Rammeafgørelse 2009/299/RIA af 26. februar 2009 om ændring af rammeafgørelse 2002/584/RIA, rammeafgørelse 2005/214/RIA, rammeafgørelse 2006/783/RIA, rammeafgørelse 2008/909/RIA og rammeafgørelse 2008/947/RIA samt styrkelse af personers proceduremæssige rettigheder og fremme af anvendelsen af princippet om gensidig anerkendelse i forbindelse med afgørelser afsagt, uden at den pågældende selv var til stede under retssagen Implemented   25 jul 2015 -

National Implementing Measures provided to the European Commission

Acts of 17/07/2015, Federal Gazette Bundesgesetzblatt I 2015, 1332 - Gesetz zur Stärkung des Rechts des Angeklagten auf Vertretung in der Berufungsverhandlung und über die Anerkennung von Abwesenheitsentscheidungen in der Rechtshilfe, and Bundesgesetzblatt I 2015, 1349 - Gesetz zur Verbesserung der internationalen Rechtshilfe bei der Vollstreckung von freiheitsentziehenden Sanktionen und bei der Überwachung von Bewährungsmaßnahmen sowie zur Änderung des Jugoslawien-Strafgerichtshof-Gesetzes und des Ruanda-Strafgerichtshof-Gesetzes

-
Rådets rammeafgørelse af 29. maj 2000 om styrkelse af beskyttelsen mod falskmøntneri, ved hjælp af strafferetlige og andre sanktioner, i forbindelse med indførelsen af euroen Implemented   30 aug 2002 -

National Implementing Measures communicated to the European Commission

Act of 22/08/2002, Federal Gazette 2002 I, 3387 – Gesetz zur Ausführung des Zweiten Protokolls vom 19. Juni 1997 zum Übereinkommen über den Schutz der finanziellen Interessen der Europäischen Gemeinschaften, der Gemeinsamen Maßnahme betreffend die Bestechung im privaten Sektor vom 22. Dezember 1998 und des Rahmenbeschlusses vom 29. Mai 2000 über die Verstärkung des mit strafrechtlichen und anderen Sanktionen bewehrten Schutzes gegen Geldfälschung im Hinblick auf die Einführung des Euro

Replaced by 2014/62/EU: Directive on the protection of the euro and other currencies against counterfeiting by criminal law of 15 May 2014, and replacing Council Framework Decision 2000/383/JHA

2001/220/RIA: Rådets rammeafgørelse af 15. marts 2001 om ofres stilling i forbindelse med straffesager Implemented   1 sep 2004

Notification of 5 March 2015, see MNE (2015) 51295

Act of 24/06/2004, Federal Gazette 2004 I, 1354 – Gesetz zur Verbesserung der Rechte von Verletzten im Strafverfahren (Opferrechtsreformgesetz – OpferRRG)

Act of 29/07/2009, Federal Gazette 2009 I, 2280 – Gesetz zur Stärkung der Rechte von Verletzten und Zeugen im Strafverfahren (2. Opferrechtsreformgesetz – 2. OpferRRG)

Replaced by 2012/29/EU: Directive establishing minimum standards on the rights, support and protection of victims of crime of 25 October 2012, and replacing Council Framework Decision 2001/220/JHA

2001/413/RIA: Rådets rammeafgørelse af 28. maj 2001 om bekæmpelse af svig og forfalskning i forbindelse med andre betalingsmidler end kontanter Implemented   28 dec 2003

See MNE(2015) 57122

Act of 22/12/2003, Federal Gazette 2003 I, 2838 – Fünfunddreißigstes Strafrechtsänderungsgesetz zur Umsetzung des Rahmenbeschlusses des Rates der Europäischen Union vom 28. Mai 2001 zur Bekämpfung von Betrug und Fälschung im Zusammenhang mit unbaren Zahlungsmitteln (35. StrÄndG)

-
2001/500/RIA: Rådets rammeafgørelse af 26. juni 2001 om hvidvaskning af penge, identifikation, opsporing, indefrysning eller beslaglæggelse og konfiskation af redskaber og udbytte fra strafbart forhold Implemented   5 jul 2001 ---
Rådets rammeafgørelse af 13. juni 2002 om fælles efterforskningshold Implemented   8 aug 2005 -

Act of 22/7/2005, Federal Gazette 2005 I, 2189 – Gesetz zur Umsetzung des Übereinkommens vom 29. Mai 2000 über die Rechtshilfe in Strafsachen zwischen den Mitgliedstaaten der Europäischen Union

Act of 6/6/2008, Federal Gazette 2008 I, 995 – Gesetz zur Umsetzung des Rahmenbeschlusses des Rates vom 22. Juli 2003 über die Vollstreckung von Entscheidungen über die Sicherstellung von Vermögensgegenständen oder Beweismitteln in der Europäischen Union, cf. section 93 (former section 83k) of the Act on International Cooperation in Criminal Matters (IRG)

-
Rådets rammeafgørelse af 13. juni 2002 om bekæmpelse af terrorisme Implemented   23 dec 2004 -

Act of 16/06/2002, Federal Gazette 2003 I, 2836 – Gesetz zur Umsetzung des Rahmenbeschlusses des Rates vom 13. Juni 2002 zur Terrorismusbekämpfung und zur Änderung anderer Gesetze

Directive of 17/12/2004, Federal Gazette 2004 I, 3520 – Verordnung über die Benennung und Einrichtung der nationalen Eurojust-Anlaufstelle für Terrorismusfragen (Eurojust-Anlaufstellen-Verordnung - EJTAnV); amended by Directive of 07/07/2006, Federal Gazette 2006 I, 1450 - Verordnung zur Änderung der Eurojust-Anlaufstellen-Verordnung

Framework Decision amended by Council Framework Decision 2008/919/JHA of 28 November 2008 amending Framework Decision 2002/475/JHA on combating terrorism and replaced by 2017/541/EU Directive on combating terrorism and replacing Council Framework Decision 2002/475/JHA and amending Council Decision 2005/671/JHA

See also Directive of 26/09/2012, Federal Gazette 2012 I, 2093 (Verordnung über die Zusammenarbeit mit Eurojust)

Rådets rammeafgørelse 2002/629/RIA af 19. juli 2002 om bekæmpelse af menneskehandel.   - --

Framework Decision replaced by 2011/36/EU: Directive on preventing and combating trafficking in human beings and protecting its victims of 5 April 2011, and replacing Council Framework Decision 2002/629/JHA, (table of status of implementation), which this country has implemented.

2002/946/RIA: Rådets rammeafgørelse af 28. november 2002 om styrkelse af de strafferetlige rammer med henblik på bekæmpelse af hjælp til ulovlig indrejse og transit samt ulovligt ophold Implemented   28 aug 2007 -

National Implementing Measures provided to the European Commission

Act of 30 July 2004, Federal Gazette - Bundesgesetzblatt 2004 I, 1950 - Gesetz zur Steuerung und Begrenzung der Zuwanderung und zur Regelung des Aufenthalts und der Integration von Unionsbürgern und Ausländern (Zuwanderungsgesetz)

Act of 19/08/2007, Federal Gazette – Bundesgesetzblatt 2007 I, 1970, Bundesgesetzblatt 2008 I, 992 - Gesetz zur Umsetzung aufenthalts- und asylrechtlicher Richtlinien der Europäischen Union

Report from the Commission on the implementation of this Framework Decision.

Rådets rammeafgørelse 2003/568/RIA af 22. juli 2003 om bekæmpelse af bestikkelse i den private sektor Implemented   21 nov 2015 -

Act of 20/11/2015, Federal Gazette – Bundesgesetzblatt 2015 I, 2025 - Gesetz zur Bekämpfung der Korruption

-
Rådets rammeafgørelse 2003/577/RIA af 22. juli 2003 om fuldbyrdelse i Den Europæiske Union af kendelser om indefrysning af formuegoder eller bevismateriale Implemented   30 jun 2008

Notification by Germany on the implementation of the Framework Decision on Freezing Orders

Act of 06/06/2008, Federal Gazette – Bundesgesetzblatt I 2008, 995 - Gesetz zur Umsetzung des Rahmenbeschlusses des Rates vom 22. Juli 2003 über die Vollstreckung von Entscheidungen über die Sicherstellung von Vermögensgegenständen oder Beweismitteln in der Europäischen Union

Complementary information provided by the Council Secretariat

Regulation (EU) 2018/1805 of the European Parliament and of the Council of 14 November 2018 on the mutual recognition of freezing orders and confiscation or-ders will enter into force on the 22 Dec 2020

2003/577/JHA remains in force with regard to Denmark and the Republic of Ireland.

Rådets rammeafgørelse 2004/68/RIA af 22. december 2003 om bekæmpelse af seksuel udnyttelse af børn og børnepornografi Implemented   5 nov 2008 -

Act of 31/10/2008, Federal Gazette – Bundesgesetzblatt I 2008, 2149 - Gesetz zur Umsetzung des Rahmenbeschlusses des Rates der Europäischen Union zur Bekämpfung der sexuellen Ausbeutung von Kindern und der Kinderpornographie

Framework Decision replaced by Directive 2011/93/EU on combating the sexual abuse and sexual exploitation of children and child pornography of 13 December 2011 , and replacing Council Framework Decision 2004/68/JHA (table of status of implementation) which this country has implemented.

Rådets rammeafgørelse 2004/757/RIA af 25. oktober 2004 om fastsættelse af mindsteregler for gerningsindholdet i strafbare handlinger i forbindelse med ulovlig narkotikahandel og straffene herfor Implemented   11 mar 2008 -

Narcotics Act (Betäubungsmittelgesetz) as of 28/3/2000

Precursors Control Act (Grundstoffüberwachungsgesetz) as of 22/12/2005

Criminal Code (Strafgesetzbuch)as of 13/11/1998

Narcotics Act (Betäubungsmittelgesetz) as of 28/10/1994

Narcotics Act (Betäubungsmittelgesetz) as of 7/10/1994

Narcotics Act (Betäubungsmittelgesetz) as of 1/3/1994

Act on Regulatory Offences (Gesetz über Ordnungswidrigkeiten) as of 22/8/2002

Criminal Code (Strafgesetzbuch) as of 24/8/2004

-
Rådets rammeafgørelse 2005/212/RIA af 24. februar 2005 om konfiskation af udbytte, redskaber og formuegoder fra strafbart forhold Implemented   --

Art. 1 points 1 to 4 and Art. 3 of Framework Decision 2005/212/JI are replaced by Art. 14 of Directive 2014/42/EU

Rådets rammeafgørelse 2005/222/RIA af 24. februar 2005 om angreb på informationssystemer. Implemented   21 nov 2015 -

Act of 7/8/2007, Federal Gazette – Bundesgesetzblatt 2007 I, 1786 – 41. Strafrechtsänderungsgesetz zur Bekämpfung der Computerkriminalität (41. StrÄndG)

Replaced by 2013/40/EU: Directive on attacks against information systems of 12 August 2013 and replacing Council Framework Decision 2005/222/JHA

Rådets rammeafgørelse 2005/214/RIA af 24. februar 2005 om anvendelse af princippet om gensidig anerkendelse på bødestraffe Implemented   28 okt 2010

Act of 18/10/2010, Federal Gazette – Bundesgesetzblatt 2010 I, 1408 - Gesetz zur Umsetzung des Rahmenbeschlusses 2005/214/JI des Rates vom 24. Februar 2005 über die Anwendung des Grundsatzes der gegenseitigen Anerkennung von Geldstrafen und Geldbußen

Complementary information provided by the Council Secretariat

Rådets rammeafgørelse 2006/783/RIA af 6. oktober 2006 om anvendelse af princippet om gensidig anerkendelse på afgørelser om konfiskation Implemented   22 okt 2009

Notification of the implementation of the Framework Decision on Confiscation Orders by Germany

Act of 02/10/2009, Federal Gazette – Bundesgesetzblatt 2009 I, 3214 - Gesetz zur Umsetzung des Rahmenbeschlusses 2006/783/JI des Rates vom 6. Oktober 2006 über die Anwendung des Grundsatzes der gegenseitigen Anerkennung auf Einziehungsentscheidungen und des Rahmenbeschlusses 2008/675/JI des Rates vom 24. Juli 2008 zur Berücksichtigung der in anderen Mitgliedstaaten der Europäischen Union ergangenen Verurteilungen in einem neuen Strafverfahren (Umsetzungsgesetz Rahmenbeschlüsse Einziehung und Vorverurteilungen) vom 2. Oktober 2009

Amendments to the Criminal Procedure Code, mainly to the Chapter 19.

Complementary information provided by the Council Secretariat

Regulation (EU) 2018/1805 of the European Parliament and of the Council of 14 November 2018 on the mutual recognition of freezing orders and confiscation or-ders will enter into force on the 22 Dec 2020

2003/577/JHA remains in force with regard to Denmark and the Republic of Ireland.

Rådets rammeafgørelse 2006/960/RIA af 18. december 2006 om forenkling af udvekslingen af oplysninger og efterretninger mellem medlemsstaternes retshåndhævende myndigheder Implemented   22 jul 2012 -

Act of 21/07/2012, Federal Gazette – Bundesgesetzblatt 2012 I, 1566 - Gesetz über die Vereinfachung des Austauschs von Informationen und Erkenntnissen zwischen den Strafverfolgungsbehörden der Mitgliedstaaten der Europäischen Union

-
Rådets rammeafgørelse 2008/675/RIA af 24. juli 2008 om hensyntagen til domme afsagt i medlemsstaterne i Den Europæiske Union i forbindelse med en ny straffesag Implemented   22 okt 2009 -

Act of 02/10/2009, Federal Gazette – Bundesgesetzblatt 2009 I, 3214 - Gesetz zur Umsetzung des Rahmenbeschlusses 2006/783/JI des Rates vom 6. Oktober 2006 über die Anwendung des Grundsatzes der gegenseitigen Anerkennung auf Einziehungsentscheidungen und des Rahmenbeschlusses 2008/675/JI des Rates vom 24. Juli 2008 zur Berücksichtigung der in anderen Mitgliedstaaten der Europäischen Union ergangenen Verurteilungen in einem neuen Strafverfahren (Umsetzungsgesetz Rahmenbeschlüsse Einziehung und Vorverurteilungen) vom 2. Oktober 2009

Implementation Report by Commission

Rådets rammeafgørelse 2008/841/RIA af 24. oktober 2008 om bekæmpelse af organiseret kriminalitet Implemented   22 jul 2017

Notification by Germany on the implementation of the Framework Decision on the fight against organised crime (Review June 2016). Pdf

Act of 11/07/2017, Federal Gazette – Bundesgesetzblatt 2017 I, 2440 - Vierundfünfzigstes Gesetz zur Änderung des Strafgesetzbuches – Umsetzung des Rahmenbeschlusses 2008/841/JI des Rates vom 24. Oktober 2008 zur Bekämpfung der organisierten Kriminalität vom 17. Juli 2017

-
Rådets rammeafgørelse 2008/909/RIA af 27. november 2008 om anvendelse af princippet om gensidig anerkendelse på domme i straffesager om idømmelse af frihedsstraffe eller frihedsberøvende foranstaltninger med henblik på fuldbyrdelse i Den Europæiske Union Implemented   25 jul 2015

Notification by Germany on the implementation of the Framework Decision on Transfer of prisoners

Act of 17/07/2015, Federal Gazette – Bundesgesetzblatt I 2015, 1349 - Gesetz zur Verbesserung der internationalen Rechtshilfe bei der Vollstreckung von freiheitsentziehenden Sanktionen und bei der Überwachung von Bewährungsmaßnahmen  sowie zur Änderung des Jugoslawien-Strafgerichtshof-Gesetzes und des Ruanda-Strafgerichtshof-Gesetzes

Complementary information provided by the Council Secretariat

Complementary information: Declarations under Article 7(4) -double criminality- and Article 28(2) -transitional provision-

Rådets rammeafgørelse 2008/913/RIA af 28. november 2008 om bekæmpelse af visse former for og tilkendegivelser af racisme og fremmedhad ved hjælp af straffelovgivningen Implemented   31 mar 2011

Notification by Germany on the implementation of the Framework Decision on combating certain forms and expressions of racism and xenophobia by means of criminal law

Act of 16/03/2011, Federal Gazette  – Bundesgesetzblatt I 2011, 418 - Gesetz zur Umsetzung des Rahmenbeschlusses 2008/913/JI des Rates vom 28. November 2008 zur strafrechtlichen Bekämpfung bestimmter Formen und Ausdrucksweisen von Rassismus und Fremdenfeindlichkeit und zur Umsetzung des Zusatzprotokolls vom 28. Januar 2003 zum Übereinkommen des Europarats vom 23. November 2001 über Computerkriminalität betreffend die Kriminalisierung mittels Computersystemen begangener Handlungen rassistischer und fremdenfeindlicher Art

-
Rådets rammeafgørelse 2008/919/RIA af 28. november 2008 om ændring af rammeafgørelse 2002/475/RIA om bekæmpelse af terrorisme Implemented   19 feb 2011

Council Document 7351/11 DROIPEN 17 of 14 March 2011

No implementing legislation necessary, see notification.

-
Rådets rammeafgørelse 2008/947/RIA af 27. november 2008 om anvendelse af princippet om gensidig anerkendelse på domme og afgørelser om prøvetid med tilsyn med henblik på tilsyn med tilsynsforanstaltninger og alternative sanktioner Implemented   25 jul 2015

Notification on the implementation of the FD on Probation Decisions by Germany

Act of 17/07/2015, Federal Gazette  – Bundesgesetzblatt I 2015, 1349 - Gesetz zur Verbesserung der internationalen Rechtshilfe bei der Vollstreckung von freiheitsentziehenden Sanktionen und bei der Überwachung von Bewährungsmaßnahmen  sowie zur Änderung des Jugoslawien-Strafgerichtshof-Gesetzes und des Ruanda-Strafgerichtshof-Gesetzes

Complementary information provided by the Council Secretariat

Rådets rammeafgørelse 2008/977/RIA af 27. november 2008 om beskyttelse af personoplysninger i forbindelse med politisamarbejde og retligt samarbejde i kriminalsager   - --

Council Framework Decision 2008/977/JHA has been replaced by Directive (EU) 2016/680 of 27 April 2016 on the protection of natural persons with regard to the processing of personal data by competent authorities for the purposes of the prevention, investigation, detection or prosecution of criminal offences or the execution of criminal penalties, and on the free movement of such data, and repealing Council Framework Decision 2008/977/JHA

Rådets rammeafgørelse 2009/315/RIA af 26. februar 2009 om tilrettelæggelsen og indholdet af udvekslinger af oplysninger fra strafferegistre mellem medlemsstaterne Implemented   27 apr 2012

Notification on implementation of Framework Decision on the organisation and content of the exchange of information extracted from criminal record between Member States

Act of 15/12/2011, Federal Gazette - Bundesgesetzblatt I 2011, 2714 - Gesetz zur Verbesserung des Austauschs von strafregisterrechtlichen Daten zwischen den Mitgliedstaaten der Europäischen Union und zur Änderung registerrechtlicher Vorschriften

-
Rådets rammeafgørelse 2009/829/RIA af 23. oktober 2009 om anvendelse mellem Den Europæiske Unions medlemsstater af princippet om gensidig anerkendelse på afgørelser om tilsynsforanstaltninger som et alternativ til varetægtsfængsling Implemented   23 jul 2015

Notification and implementation by Germany of the Framework Decision on Supervision Measures

Act of 16/07/2015, Federal Gazette – Bundesgesetzblatt I 2015, 1197 - Drittes Gesetz zur Änderung des Gesetzes über die internationale Rechtshilfe in Strafsachen 

Complementary information provided by the Council Secretariat

Rådets rammeafgørelse 2009/948/RIA af 30. november 2009 om forebyggelse og bilæggelse af konflikter om udøvelse af jurisdiktion i straffesager Implemented   15 mar 2012

Notification on the implementation of Framework Decision on conflicts of jurisdiction by Germany

No implementing legislation necessary, see notification.

Complementary information provided by the Council Secretariat

Rådets Direktiv 2001/40/EF af 28. maj 2001 om gensidig anerkendelse af afgørelser om udsendelse af tredjelandsstatsborgere Implemented   6 aug 2004 -

National Implementing Measures provided to the European Commission

Act of 30/07/2004, Federal Gazette – Bundesgesetzblatt I 2004, 1950 - Gesetz zur Steuerung und Begrenzung der Zuwanderung und zur Regelung des Aufenthalts und der Integration von Unionsbürgern und Ausländern (Zuwanderungsgesetz)

For current legislation, see Gesetz über den Aufenthalt, die Erwerbstätigkeit und die Integration von Ausländern im Bundesgebiet (Aufenthaltsgesetz) = Act on the Residence, Economic Activity and Integration of Foreigners in the Federal Territory (Residence Act)

Rådets direktiv 2002/90/EF af 28. november 2002 om definition af hjælp til ulovlig indrejse og transit samt ulovligt ophold Implemented   28 aug 2007 -

National Implementing Measures provided to the European Commission

Act of 30 July 2004, Federal Gazette - Bundesgesetzblatt 2004 I, 1950 - Gesetz zur Steuerung und Begrenzung der Zuwanderung und zur Regelung des Aufenthalts und der Integration von Unionsbürgern und Ausländern (Zuwanderungsgesetz)

Act of 19 August 2007, Federal Gazette – Bundesgesetzblatt 2007 I, 1970, Bundesgesetzblatt 2008 I, 992 - Berichtigung des Gesetzes zur Umsetzung aufenthalts- und asylrechtlicher Richtlinien der Europäischen Union

-
Rådets direktiv 2004/80/EF af 29. april 2004 om erstatning til ofre for forbrydelser Implemented   26 aug 2004 -

National Implementing Measures provided to the European Commission

Act of 13/12/2007, Federal Gazette - Bundesgesetzblatt 2007 I, 2904 - Gesetz zur Änderung des Bundesversorgungsgesetzes und anderer Vorschriften des Sozialen Entschädigungsrechtes

See Act on compensation to victims of violent crime (Crime Victims Compensation Act — OEG),
and Section 6a thereof (Responsibilities of the Federal Ministry of Labour and Social Affairs – central authority/central contact point).

Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2005/35/EF af 7. september 2005 om forurening fra skibe og om indførelse af sanktioner for overtrædelser Implemented   -

National Implementing Measures provided to the European Commission

Inter alia:

Directive of 25/09/2002, Federal Gazette – Bundesgesetzblatt 2002 I, 3520 - 4. Schiffssicherheits-Anpassungs-VO

Directive of 13/07/1993, Federal Gazette – Bundesgesetzblatt 1993 II, 993 - 6. MARPOL-Änderungs-VO

Directive of 20/01/1999, Federal Gazette – Bundesgesetzblatt 1999 II, 18 - 3. Inkraftsetzungs-VO Umweltschutz See

-
Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2005/60/EF af 26. oktober 2005 om forebyggende foranstaltninger mod anvendelse af det finansielle system til hvidvaskning af penge og finansiering af terrorisme Implemented   21 aug 2008 -

National Implementing Measures provided to the European Commission

Act of 13/08/2008, Federal Gazette – Bundesgesetzblatt 2008 I, 1690 – Gesetz zur Ergänzung der Bekämpfung der Geldwäsche und der Terrorismusfinanzierung Geldwäschebekämpfungsergänzungsgesetz (GwBekErgG), and Federal Gazette – Bundesgesetzblatt 2009 I, S. 816

Repealed by 2015/849/EU: Directive on the prevention of the use of the financial system for the purposes of money laundering or terrorist financing, amending Regulation (EU) No 648/2012, and repealing Directive 2005/60/EC

Kommissionens direktiv 2006/70/EF af 1. august 2006 om fastsættelse af gennemførelsesforanstaltninger til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2005/60/EF for så vidt angår definitionen af politisk udsat person og de tekniske kriterier for lempede procedurer med hensyn til kundelegitimation og for undtagelse i tilfælde, hvor en finansiel aktivitet udøves lejlighedsvis eller i et meget begrænset omfang Implemented   21 aug 2008 -

National Implementing Measures provided to the European Commission

Act of 13/08/2008, Federal Gazette – Bundesgesetzblatt 2008 I, 1690 – Gesetz zur Ergänzung der Bekämpfung der Geldwäsche und der Terrorismusfinanzierung Geldwäschebekämpfungsergänzungsgesetz (GwBekErgG), and Federal Gazette – Bundesgesetzblatt 2009 I, S. 816

Repealed and replaced by 2015/849/EU: Directive on the prevention of the use of the financial system for the purposes of money laundering or terrorist financing, amending Regulation (EU) No 648/2012, and repealing Directive 2005/60/EC

Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2008/99/EF af 19. november 2008 om strafferetlig beskyttelse af miljøet Implemented   7 dec 2011 -

National Implementing Measures provided to the European Commission

Act of 06/12/2011, Federal Gazette – Bundesgesetzblatt 2011 I, 2557 – Fünfundvierzigstes Strafrechtsänderungsgesetz zur Umsetzung der Richtlinie des Europäischen Parlaments und des Rates über den strafrechtlichen Schutz der Umwelt

Act of 20/11/2015, Federal Gazette – Bundesgesetzblatt 2015 I, 2025 - Gesetz zur Bekämpfung der Korruption

Act of 17/08/2017, Federal Gazette - Bundesgesetzblatt 2017 I, 3202 - Gesetz zur effektiveren und praxistauglicheren Ausgestaltung des Strafverfahrens, see inter alia Article 7 thereof: amendments to the Bundesnaturschutzgesetz (Federal Nature Conservation Act)

-
Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2009/123/EF af 21 oktober 2009 om ændring af direktiv 2005/35/EF om forurening fra skibe og om indførelse af sanktioner for overtrædelser Implemented   -

National Implementing Measures provided to the European Commission

No implementing legislation necessary, see Bundestagsdrucksache 17/5391, p. 15, preparing the implementing legislation for 2008/99/EC: Directive on the protection of the environment through criminal law of 19 November 2008.

-
Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2010/64/EU af 20. oktober 2010 om retten til tolke- og oversætterbistand i straffesager Implemented   6 jul 2008 -

National Implementing Measures provided to the European Commission

Act of 02/07/2013, Federal Gazette – Bundesgesetzblatt 2013 I, 1938 – Gesetz zur Stärkung der Verfahrensrechte von Beschuldigten im Strafverfahren

-
Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2011/36/EU af 5. april 2011 om forebyggelse og bekæmpelse af menneskehandel og beskyttelse af ofrene herfor, og om erstatning af Rådets rammeafgørelse 2002/629/RIA [EUT L 101 af 15.4.2011]. Implemented   15 okt 2016 -

National Implementing Measures provided to the European Commission

Act of 11/10/2016, Federal Gazette -Bundesgesetzblatt I 2016, 2226 - Gesetz zur Verbesserung der Bekämpfung des Menschenhandels und zur Änderung des Bundeszentralregistergesetzes sowie des Achten Buches Sozialgesetzbuch

-
Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2011/82/EU af 25. oktober 2011 om fremme af grænseoverskridende udveksling af oplysninger om trafiksikkerhedsrelaterede færdselslovsovertrædelser Implemented   31 aug 2013

Notification by entry into EURICO Database on 6 Nov 2013

Act of 28/08/2016, Federal Gazette - Bundesgesetzblatt I 2013, 3310 - Viertes Gesetz zur Änderung des Straßenverkehrsgesetzes und anderer Gesetze

-
Europa-Parlamentets og Rådets Direktiv 2011/92/EU af 13. december 2011 om bekæmpelse af seksuelt misbrug og seksuel udnyttelse af børn og børnepornografi og om erstatning af Rådets rammeafgørelse 2004/68/RIA Implemented   27 jan 2015 -

National Implementing Measures provided to the European Commission

Act of 21/01/2015, Federal Gazette -Bundesgesetzblatt I 2015, 10 - Neunundvierzigstes Gesetz zur Änderung des Strafgesetzbuches – Umsetzung europäischer Vorgaben zum Sexualstrafrecht

See also 2012/29/EU: Directive establishing minimum standards on the rights, support and protection of victims of crime of 25 October 2012, and replacing Council Framework Decision 2001/220/JHA and the Act of 21/12/2015, Federal Gazette – Bundesgesetzblatt 2015 I, 2525 - Gesetz zur Stärkung der Opferrechte im Strafverfahren (3. Opferrechtsreformgesetz)

Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2011/99/EU af 13. december 2011 om den europæiske beskyttelsesordre Implemented   11 jan 2015

Act of 05/12/2014, Federal Gazette – Bundesgesetzblatt 2014 I, 1964 - Gesetz zur Umsetzung der Richtlinie 2011/99/EU über die Europäische Schutzanordnung und zur Durchführung der Verordnung (EU) Nr. 606/2013 über die gegenseitige Anerkennung von Schutzmaßnahmen in Zivilsachen

-
Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2012/13/EU af 22. maj 2012 om ret til information under straffesager Implemented   6 jul 2013 -

National Implementing Measures provided to the European Commission

Act of 02/07/2013, Federal Gazette – Bundesgesetzblatt 2013 I, 1938 – Gesetz zur Stärkung der Verfahrensrechte von Beschuldigten im Strafverfahren

-
Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2012/29/EU af 25. oktober 2012 om minimumsstandarder for ofre for kriminalitet med hensyn til rettigheder, støtte og beskyttelse og om erstatning af Rådets rammeafgørelse 2001/220/RIA Implemented   31 dec 2015

Notification of 12 January 2016.

Supplemented by Notification of December 2018, see MNE (2018) 56665 – 56676 (information on existing legislation)

National Implementing Measures provided to the European Commission

Act of 21/12/2015, Federal Gazette – Bundesgesetzblatt 2015 I, 2525 - Gesetz zur Stärkung der Opferrechte im Strafverfahren (3. Opferrechtsreformgesetz)

Report from the Commission to the European Parliament and the Council on the implementation of Directive 2012/29 from 11 May 2020, COM (2020) 188 final

Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2013/32/EU af 26. juni 2013 om fælles procedurer for tildeling og fratagelse af international beskyttelse   - ---
Europa-parlamentets og Rådets Direktiv 2013/40/EU af 12. august 2013 om angreb på informationssystemer og om erstatning af Rådets rammeafgørelse 2005/222/RIA Implemented   21 nov 2015 -

National Implementing Measures provided to the European Commission

Act of 20/11/2015, Federal Gazette – Bundesgesetzblatt 2015 I, 2025 - Gesetz zur Bekämpfung der Korruption

-
Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2013/48/EU af 22. oktober 2013 om ret til adgang til advokatbistand i straffesager og i sager angående europæiske arrestordrer og om ret til at få en tredjemand underrettet ved frihedsberøvelse og til at kommunikere med tredjemand og med konsulære myndigheder under frihedsberøvelsen Implemented   5 sep 2017 -

National Implementing Measures (NIM) have not been communicated to the European Commission

Act of 27/08/2017, Federal Gazette – Bundesgesetzblatt 2017 I, 3295 - Gesetz zur Bekämpfung der Korruption (Articles 1 to 6 thereof)

Implementation pending, draft legislation: “Zweites Gesetz zur Stärkung der Verfahrensrechte von Beschuldigten im Strafverfahren und zur Änderung des Schöffenrechts“. Implementation expected for September 2017.

-
Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2014/42/EU af 3. april 2014 om indefrysning og konfiskation af redskaber og udbytte fra strafbart forhold i Den Europæiske Union Implemented   1 jul 2017 -

National Implementing Measures (NIM) have not been communicated to the European Commission

Act of 13/04/2017, Federal Gazette – Bundesgesetzblatt 2017 I, 872 - Gesetz zur Reform der strafrechtlichen Vermögensabschöpfung

-
Direktiv 2014/41/EU af 3. april 2014 om den europæiske efterforskningskendelse i straffesager Implemented   22 maj 2017

Notification of the transposition of Directive 2014/41/EU by Germany

Amendment to the Notification of the transposition of Directive 2014/41/EU by Germany

German Law transposing the Directive on the European Investigation Order.

Act of 05/01/2017, Federal Gazette – Bundesgesetzblatt 2017 I, 31 - Viertes Gesetz zur Änderung des Gesetzes über die internationale Rechtshilfe in Strafsachen

Useful tools and information for the practical application of the European Investigation Order (EIO) directive

Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2014/62/EU af 15. maj 2014 om strafferetlig beskyttelse af euroen og andre valutaer mod falskmøntneri og om erstatning af Rådets rammeafgørelse 2000/383/RIA Implemented   -

National Implementing Measures provided to the European Commission

-
Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2014/66/EU af 15. maj 2014 om indrejse- og opholdsbetingelser for virksomhedsinternt udstationerede tredjelandsstatsborgere Implemented   1 aug 2017

Notification of the transposition of Directive 2014/66/EU by Germany (MNE(2017)53505)

Act of 12/05/2017, Federal Gazette -Bundesgesetzblatt I 2017, 1106 - Gesetz zur Umsetzung aufenthaltsrechtlicher Richtlinien der Europäischen Union zur Arbeitsmigration

Regulation of 01/08/2017, Federal Gazette - Bundesgesetzblatt 2017 I, 2651 - Verordnung zur Umsetzung aufenthaltsrechtlicher Richtlinien der EU zur Arbeitsmigration

Regulation of 14/07/2017, Federal Gazette - Bundesgesetzblatt 2017 I, 2651 - 16. Verordnung zur Änderung der Aufenthaltsverordnung

-
Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2014/57/EU af 16. april 2014 om strafferetlige sanktioner for markedsmisbrug (direktivet om markedsmisbrug)   - ---
Europa-Parlamentets og Rådets direktiv (EU) 2015/413 af 11. marts 2015 om fremme af grænseoverskridende udveksling af oplysninger om trafiksikkerhedsrelaterede færdselslovsovertrædelser Implemented   7 dec 2016 -

National Implementing Measures provided to the European Commission

Act of 28/11/2016, Federal Gazette -Bundesgesetzblatt I 2016, 2722 - Sechstes Gesetz zur Änderung des Straßenverkehrsgesetzes und anderer Gesetze

-
Europa-Parlamentets og Rådets direktiv (EU) 2015/849 af 20. maj 2015 om forebyggende foranstaltninger mod anvendelse af det finansielle system til hvidvask af penge eller finansiering af terrorisme, om ændring af Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 648/2012 og om ophævelse af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2005/60/EF samt Kommissionens direktiv 2006/70/EF (EØS-relevant tekst) Implemented   26 jun 2017

Notificaton to COM on 03/07/2017

National Implementing Measures provided to the European Commission

 

Act of 23/06/2017, Federal Gazette -Bundesgesetzblatt I 2017, 1822 - Gesetz zur Umsetzung der Vierten EU-Geldwäscherichtlinie, zur Ausführung der EU-Geldtransferverordnung und zur Neuorganisation der Zentralstelle für Finanztransaktionsuntersuchungen

Amended by Directive 2018/843/EU of the European Parliament and of the Council of 30 May 2018. This Directive entered into force on 09/07/2018 and is to be transposed by 10/01/2020.

Europa-Parlamentets og rådets direktiv (EU) 2016/343 af 9. marts 2016 om styrkelse af visse aspekter af uskyldsformodningen og retten til at være til stede under retssagen i straffesager   - -

Implementation pending.

-
Europa-Parlamentets og Rådets direktiv (EU) 2016/680 af 27. april 2016 om beskyttelse af fysiske personer i forbindelse med kompetente myndigheders behandling af personoplysninger med henblik på at forebygge, efterforske, afsløre eller retsforfølge strafbare handlinger eller fuldbyrde strafferetlige sanktioner og om fri udveksling af sådanne oplysninger og om ophævelse af Rådets rammeafgørelse 2008/977/RIA Implemented   5 maj 2016 -

National implementing measures notified to the European Commission:

Act on the adaptation of data protection laws to Regulation (EU) 2016/679 and on the implementation of Directive (EU) 2016/680 (Gesetz zur Anpassung des Datenschutzrechts an die Verordnung (EU) 2016/679 und zur Umsetzung der Richtlinie (EU) 2016/680) of 30 June 2017, Federal Gazette – Bundesgesetzblatt 2017 I, 2097.

Second Act on the adaptation of data protection laws to Regulation (EU) 2016/679 and on the implementation of Directive (EU) 2016/680 (Zweites Gesetz zur Anpassung des Datenschutzrechts an die Verordnung (EU) 2016/679 und zur Umsetzung der Richtlinie (EU) 2016/680) of 20 November 2019, Federal Gazette – Bundesgesetzblatt I 2019, 1626.

Act on the implementation of Directive (EU) 2016/680 into the laws on criminal proceedings and on the adaptation of data protection provisions to Regulation (EU) 2016/679 (Gesetz zur Umsetzung der Richtlinie (EU) 2016/680 im Strafverfahren sowie zur Anpassung datenschutzrechtlicher Bestimmungen an die Verordnung (EU) 2016/679) of 20 November 2019, Federal Gazette – Bundesgesetzblatt I 2019, 1724.

Corrected by the corrigendum to the Directive of 23 May 2018.

Europa-Parlamentets og Rådets direktiv (EU) 2017/541 af 15. marts 2017 om bekæmpelse af terrorisme og om erstatning af Rådets rammeafgørelse 2002/475/RIA og ændring af Rådets afgørelse 2005/671/RIA Implemented  

MNE (2018) 55091 transmitted 14/09/2019, MNE (2018) 55530 15/10/2018

No additional national legislative acts required.

-
EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV (EU) 2016/681 af 27. april 2016 om anvendelse af passagerlisteoplysninger (PNR-oplysninger) til at forebygge, opdage, efterforske og retsforfølge terrorhandlinger og grov kriminalitet Implemented   25 maj 2018

Notification under article 2.1 PNR Directive by Germany, 2018

Notification under article 4.5 PNR Directive by Germany, 2018

Notification under articles 7.3 and 9.3 PNR Directive by Germany, 2018

Notification under article 18 PNR Directive by Germany, 2018

Act of 6 June 2017 implementing Directive (EU) 2016/681

Federal Gazette – Bundesgesetzblatt 2017 I, 1484 – Gesetz zur Umsetzung der Richtlinie (EU) 2016/681 vom 6. Juni 2017

Report from the Commission to the European Parliament and the Council on the review of Directive 2016/681 on the use of passenger name record (PNR) data for the prevention, detection, investigation and prosecution of terrorist offences and serious crime

Europa-parlamentets og rådets Direktiv (EU) 2016/800 af 11. maj 2016 om retssikkerhedsgarantier for børn, der er mistænkte eller tiltalte i straffesager   - -

Implementation pending.

-
Europa-Parlamentets og Rådets direktiv (EU) 2016/1919 af 26. oktober 2016 om retshjælp til mistænkte og tiltalte i straffesager og til eftersøgte i sager angående europæiske arrestordrer   - -

Implementation pending.

-
EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV (EU) 2017/1371 af 5. juli 2017 om strafferetlig bekæmpelse af svig rettet mod Den Europæiske Unions finansielle interesser Implemented   28 jun 2019

See MNE(2019)54140

Act of 19/06/2019, Federal Gazette 2019 I, 844 – Gesetz zur Umsetzung der Richtlinie (EU) 2017/1371 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 5. Juli 2017 über die strafrechtliche Bekämpfung von gegen die finanziellen Interessen der Union gerichtetem Betrug.

-
Europa-Parlamentets og Rådets direktiv (EU) 2018/843 af 30. maj 2018 om ændring af direktiv (EU) 2015/849 om forebyggende foranstaltninger mod anvendelse af det finansielle system til hvidvask af penge eller finansiering af terrorisme og om ændring af direktiv 2009/138/EF og 2013/36/EU Implemented   -

Act of 12/12/2019 Federal Gazette 2019 I, 2602 – Gesetz zur Umsetzung der Änderungsrichtlinie zur Vierten EU-Geldwäscherichtlinie -

-
EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV (EU) 2018/1673 af 23. oktober 2018 om strafferetlig bekæmpelse af hvidvask af penge   - ---
EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV (EU) 2019/713 af 17. april 2019 om bekæmpelse af svig og forfalskning i forbindelse med andre betalingsmidler end kontanter og om erstatning af Rådets rammeafgørelse 2001/413/RIA   - ---
EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV (EU) 2019/884 af 17. april 2019 om ændring af Rådets rammeafgørelse 2009/315/RIA, for så vidt angår udveksling af oplysninger om tredjelandsstatsborgere og det europæiske informationssystem vedrørende strafferegistre (ECRIS), og om erstatning af Rådets afgørelse 2009/316/RIA Implemented   26 aug 2020

Notification and implementation by Germany of the Directive amending the Framework Decision as regards the exchange of information on third-country nationals and as regards the ECRIS

Act of 16/06/2020. Federal Gazette 2020 I, 1648 – Gesetz zur Durchführung der Verordnung (EU) 2017/1939 des Rates vom 12. Oktober 2017 zur Durchführung einer Verstärkten Zusammenarbeit zur Errichtung der Europäischen Staatsanwaltschaft und zur Änderung weiterer Vorschriften – Act of 15/12/2011, Federal Gazette – Bundesgesetzblatt I 2011, 2712 – Gesetz zur Verbesserung des Austauschs von strafregisterrechtlichen Daten zwischen den Mitgliedsstaaten der Europäischen Union und zur Änderung registerrechtlicher Vorschriften

-
Rådets rammeafgørelse 2008/978/RIA af 18. december 2008 om en europæisk bevissikringskendelse med henblik på fremskaffelse af genstande, dokumenter og data til brug i straffesager   - --

Repealed by Regulation (EU) 2016/95 of 20 January 2016 repealing certain acts in the field of police cooperation and judicial cooperation in criminal matters. 

See also 2014/41/EU: Directive regarding the European Investigation Order in criminal matters of 3 April 2014

  • ® 2021 EJN. All Rights Reserved
System.Web.HttpWriter