Judiske Bibliotek
Show status of implementations for

Tjekkiet
For the practical application of the Legal Instruments for this country, check the EJN tools
Last reviewed on 29 juli 2022 by EJN Sekretariatet
 Export section
File format
Juridisk dokumentEntry into forceCountry NotificationRelated National legislationAdditional Information
2002/584/RIA: Rådets rammeafgørelse af 13. juni 2002 om den europæiske arrestordre og om procedurerne for overgivelse mellem medlemsstaterne - Erklæringer fra en række medlemsstater i forbindelse med rammeafgørelsens vedtagelse Implemented   1 jan 2014

Act No. 104/2013 Coll. of 20 March 2013 on International Judicial Cooperation in Criminal Matters - came into effect from 1 January 2014.

Implementation of Framework Decision on EAW by Member States. April 2020

Rådets Rammeafgørelse 2009/299/RIA af 26. februar 2009 om ændring af rammeafgørelse 2002/584/RIA, rammeafgørelse 2005/214/RIA, rammeafgørelse 2006/783/RIA, rammeafgørelse 2008/909/RIA og rammeafgørelse 2008/947/RIA samt styrkelse af personers proceduremæssige rettigheder og fremme af anvendelsen af princippet om gensidig anerkendelse i forbindelse med afgørelser afsagt, uden at den pågældende selv var til stede under retssagen Implemented   1 jan 2014 -

Act No. 104/2013 Coll. of 20 March 2013 on International Judicial Cooperation inCriminal Matters

-
Rådets rammeafgørelse af 29. maj 2000 om styrkelse af beskyttelsen mod falskmøntneri, ved hjælp af strafferetlige og andre sanktioner, i forbindelse med indførelsen af euroen Implemented   1 jan 2012 -

This problematic is covered mainly by the Criminal Code no. 40/2009 (entry into force on 1 January 2010) and the Act on criminal liability of legal persons
no. 418/2011 (entry into force on 1 January 2012)

-
2001/220/RIA: Rådets rammeafgørelse af 15. marts 2001 om ofres stilling i forbindelse med straffesager Implemented   1 aug 2013 -

The legislation changed and currently the problematic is covered by the Act on victim´s of crime came into force partly on 25 February 2013, 1 April 2013, 1 May 2013 and the rest on 1 August 2013.

-
2001/413/RIA: Rådets rammeafgørelse af 28. maj 2001 om bekæmpelse af svig og forfalskning i forbindelse med andre betalingsmidler end kontanter Implemented   1 jan 2012 -

Currently this problematic is covered mainly by the Criminal Code no. 40/2009 (entry into force on 1 January 2010) and the Act on criminal liability of legal persons no. 418/2011 (entry into force on 1 January 2012)

-
2001/500/RIA: Rådets rammeafgørelse af 26. juni 2001 om hvidvaskning af penge, identifikation, opsporing, indefrysning eller beslaglæggelse og konfiskation af redskaber og udbytte fra strafbart forhold Implemented   -

Act No. 104/2013 Coll. of 20 March 2013 on International Judicial Cooperation in Criminal Matters

-
Rådets rammeafgørelse af 13. juni 2002 om fælles efterforskningshold Implemented   -

Act No.104/2013 Coll., on International Judicial Cooperation in Criminal MattersAct No. 82/1998 Coll., on Liability for damage incurred within the state administration or due to the incorrect administrative procedure Act No. 40/2009 Coll.,Criminal Code (in consolidated version)

-
Rådets rammeafgørelse af 13. juni 2002 om bekæmpelse af terrorisme Implemented   -

Act No. 40/2009 Coll.,Criminal Code (in consolidated version), Act No. 141/1961 Coll., Criminal Proceedings Code (in consolidated version), Act No. 45/2013 Coll., on Victims of Criminal Offences and Proceedings against Them

-
Rådets rammeafgørelse 2002/629/RIA af 19. juli 2002 om bekæmpelse af menneskehandel.   - --

Framework Decision replaced by 2011/36/EU: Directive on preventing and combating trafficking in human beings and protecting its victims of 5 April 2011, and replacing Council Framework Decision 2002/629/JHA, (table of status of implementation), which this country has implemented.

2002/946/RIA: Rådets rammeafgørelse af 28. november 2002 om styrkelse af de strafferetlige rammer med henblik på bekæmpelse af hjælp til ulovlig indrejse og transit samt ulovligt ophold Implemented   1 jan 2012 -

Currently this problematic is covered mainly by the Criminal Code No. 40/2009 Coll. (entry into force on 1January 2010) and the Act on Criminal Liability of Legal Persons No. 418/2011 Coll.(entry into force on 1 January 2012) 

Report from the Commission on the implementation of this Framework Decision.

Rådets rammeafgørelse 2003/568/RIA af 22. juli 2003 om bekæmpelse af bestikkelse i den private sektor Implemented   1 jan 2012 -

Currently this problematic is covered mainly by the Criminal Code No. 40/2009 Coll. (entry into force on 1January 2010) and the Act on Criminal Liability of Legal Persons No. 418/2011 Coll.(entry into force on 1 January 2012)

-
Rådets rammeafgørelse 2003/577/RIA af 22. juli 2003 om fuldbyrdelse i Den Europæiske Union af kendelser om indefrysning af formuegoder eller bevismateriale Implemented   1 jul 2006

Transposition by Czech Republic of Council Framework Decision 2003/577/JHA of 22 July 2003 on the execution in the European Union of orders freezing property or evidence. Declaration and competent authorities

Act No.104/2013 Coll., on International Judicial Cooperation in Criminal Matters Act No. 86/2015 Coll., amending the Act No.279/2003 Coll., on the Freezing of Assets and Property in the Criminal Proceedings and amending further Laws Act No. 55/2017 Coll.,amending the Act No.40/2009 Coll., the Criminal Code (in consolidated version) and the Act No.141/1961 Coll., the Criminal Proceedings Code (in consolidated version) and further Laws

Complementary information provided by the Council Secretariat. Entry into force of new legislation: 01/01/2014

Rådets rammeafgørelse 2004/68/RIA af 22. december 2003 om bekæmpelse af seksuel udnyttelse af børn og børnepornografi Implemented   1 jan 2010 -

Act No. 40/2009 Coll., the Criminal Code (in consolidated version) (entry into force on 1 January 2010)

Framework Decision replaced by Directive 2011/93/EU on combating the sexual abuse and sexual exploitation of children and child pornography of 13 December 2011 , and replacing Council Framework Decision 2004/68/JHA (table of status of implementation) which this country has implemented.

Rådets rammeafgørelse 2004/757/RIA af 25. oktober 2004 om fastsættelse af mindsteregler for gerningsindholdet i strafbare handlinger i forbindelse med ulovlig narkotikahandel og straffene herfor Implemented   1 jan 2012 -

Act No. 40/2009 Coll., the Criminal Code (in consolidated version), Act No. 418/2011 Coll., on Criminal Liability of Legal Persons and Proceedings against Them, Act No. 141/1961 Coll., the Criminal Proceedings Code(in consolidated version), Act No.104/2013 Coll., on International Judicial Cooperation in Criminal Matters and further Laws

-
Rådets rammeafgørelse 2005/212/RIA af 24. februar 2005 om konfiskation af udbytte, redskaber og formuegoder fra strafbart forhold Implemented   1 jul 2006 -

Act No. 40/2009 Coll., the Criminal Code (in consolidated version), Act No. 89/2012 Coll., the Civil Code (in consolidated version), Act No. 218/2003 Coll., on Juvenile Justice (in consolidated version), Act No. 141/1961 Coll., the Criminal Proceedings Code (in consolidated version) and further Laws

-
Rådets rammeafgørelse 2005/222/RIA af 24. februar 2005 om angreb på informationssystemer. Implemented   ---
Rådets rammeafgørelse 2005/214/RIA af 24. februar 2005 om anvendelse af princippet om gensidig anerkendelse på bødestraffe Implemented   1 jan 2008

Notification of the implementation of the Framework Decision on Financial Penalties by Czech Republic. 3 June 2008

Notification of the implementation of the Framework Decision on Financial Penalties by Czech Republic. 20 July 2010

Act No.104/2013 Coll., on International Judicial Cooperation in Criminal Matters – came into effect on 01/01/2014. Act No. 105/2013 Coll., amending further Acts in relation to adoption of the Act on International Judicial Cooperation in Criminal Matters Act No. 418/2011 Coll., on Criminal Liability of Legal Persons and Proceedings against Them

Complementary information provided by the Council Secretariat

Rådets rammeafgørelse 2006/783/RIA af 6. oktober 2006 om anvendelse af princippet om gensidig anerkendelse på afgørelser om konfiskation Implemented   1 jan 2009

Notification of the implementation of the Framework Decision on Confiscation Orders by Czech Republic

Amendment to the notification and declaration made by the Czech Republic in relation to the relevant provisions of Framework Decision on Confiscation Orders

Act No.104/2013 Coll., on International Judicial Cooperation in Criminal Matters(in consolidated version), Act No. 86/2015 Coll., amending the Act No.279/2003 Coll., on the Freezing of Assets and Property in the Criminal Proceedings and amending further Laws Act No. 218/2003 Coll., on Juvenile Justice (in consolidated version), Act No. 55/2017 Coll., amending the Act No.40/2009 Coll., the Criminal Code (in consolidated version) and the Act No. 141/1961 Coll., the Criminal Proceedings Code (in consolidated version) and further Laws

Complementary information provided by the Council Secretariat

Rådets rammeafgørelse 2006/960/RIA af 18. december 2006 om forenkling af udvekslingen af oplysninger og efterretninger mellem medlemsstaternes retshåndhævende myndigheder Implemented   ---
Rådets rammeafgørelse 2008/675/RIA af 24. juli 2008 om hensyntagen til domme afsagt i medlemsstaterne i Den Europæiske Union i forbindelse med en ny straffesag Implemented   3 aug 2012 -

Act No. 40/2009 Coll., the Criminal Code (in consolidated version), Act No. 141/1961 Coll., the Criminal Proceedings Code (in consolidated version)

-
Rådets rammeafgørelse 2008/841/RIA af 24. oktober 2008 om bekæmpelse af organiseret kriminalitet Implemented   1 jan 2014 -

Currently this problematic is covered mainly by the Criminal Code No. 40/2009 Coll. (entry into force on 1January 2010) and the Act on criminal liability of legal persons No. 418/2011 Coll. (entry into force on 1 January 2012), the Act No.104/2013 Coll., on International Judicial Cooperation in Criminal Matters – came into force on 1 January 2014 and the Criminal Proceedings Code No. 141/1961 Coll.

-
Rådets rammeafgørelse 2008/909/RIA af 27. november 2008 om anvendelse af princippet om gensidig anerkendelse på domme i straffesager om idømmelse af frihedsstraffe eller frihedsberøvende foranstaltninger med henblik på fuldbyrdelse i Den Europæiske Union Implemented   1 jan 2014

Act No 104/2013 Coll., on International Judicial Cooperation in Criminal Matters

Complementary information provided by the Council Secretariat

Complementary information: Declarations under Article 7(4) -double criminality- and Article 28(2) -transitional provision-

Rådets rammeafgørelse 2008/913/RIA af 28. november 2008 om bekæmpelse af visse former for og tilkendegivelser af racisme og fremmedhad ved hjælp af straffelovgivningen Implemented   1 jan 2012 -

Act No. 40/2009 Coll., the Criminal Code (in consolidated version), Act No. 418/2011 Coll., on Criminal Liability of Legal Persons and Proceedings against Them, Act No. 89/2012 Coll., the Civil Code (in consolidated version), Act No. 141/1961 Coll., the Criminal Proceedings Code(in consolidated version), Resolution 2/1993 Coll., Charter on Fundamental Rights and Freedoms

-
Rådets rammeafgørelse 2008/919/RIA af 28. november 2008 om ændring af rammeafgørelse 2002/475/RIA om bekæmpelse af terrorisme Implemented   -

Act No. 40/2009 Coll., the Criminal Code (in consolidated version),  Resolution 2/1993 Coll., Charter on Fundamental Rights and Freedoms

-
Rådets rammeafgørelse 2008/947/RIA af 27. november 2008 om anvendelse af princippet om gensidig anerkendelse på domme og afgørelser om prøvetid med tilsyn med henblik på tilsyn med tilsynsforanstaltninger og alternative sanktioner Implemented   1 jan 2014

Notification on the implementation of the FD on Probation Decisions by Czech Republic

Act No 104/2013 Coll. on International Judicial Cooperation in Criminal Matters

Complementary information provided by the Council Secretariat

Rådets rammeafgørelse 2008/977/RIA af 27. november 2008 om beskyttelse af personoplysninger i forbindelse med politisamarbejde og retligt samarbejde i kriminalsager Implemented   1 jan 2014 -

Act of 20 March 2013 on International Judicial Cooperation in Criminal Matters – came into force on 1 January 2014

-
Rådets rammeafgørelse 2009/315/RIA af 26. februar 2009 om tilrettelæggelsen og indholdet af udvekslinger af oplysninger fra strafferegistre mellem medlemsstaterne Implemented   -

Act No. 269/1994 Coll., on Criminal Register (in consolidated version), Act No. 141/1961 Coll., the Criminal Proceedings Code (in consolidated version), Act No. 40/2009 Coll., the Criminal Code (in consolidated version), Act No.104/2013 Coll., on International Judicial Cooperation in Criminal Matters and further Laws

-
Rådets rammeafgørelse 2009/829/RIA af 23. oktober 2009 om anvendelse mellem Den Europæiske Unions medlemsstater af princippet om gensidig anerkendelse på afgørelser om tilsynsforanstaltninger som et alternativ til varetægtsfængsling Implemented   1 jan 2014

Notification of the implementation of the Supervision Measures FD by Czech Republic

Act No.104/2013 Coll., on International Judicial Cooperation in Criminal Matters (in consolidated version)

Complementary information provided by the Council Secretariat

Rådets rammeafgørelse 2009/948/RIA af 30. november 2009 om forebyggelse og bilæggelse af konflikter om udøvelse af jurisdiktion i straffesager Implemented   1 jan 2014

Notification on the implementation of Framework Decision on conflicts of jurisdiction by by Czech Republic

Act No.104/2013 Coll., on International Judicial Cooperation in Criminal Matters (in consolidated version)

Complementary information provided by the Council Secretariat

Rådets Direktiv 2001/40/EF af 28. maj 2001 om gensidig anerkendelse af afgørelser om udsendelse af tredjelandsstatsborgere Implemented   -

Act No. 326/1999 Coll., onthe Residence of Foreign Nationals on the Territory of the Czech Republic (in consolidated version) and further Laws

National Implementing Measures provided to the European Commission

-
Rådets direktiv 2002/90/EF af 28. november 2002 om definition af hjælp til ulovlig indrejse og transit samt ulovligt ophold Implemented   -

Act No. 40/2009 Coll., theCriminal Code (inconsolidated version)

National Implementing Measures provided to the European Commission

-
Rådets direktiv 2004/80/EF af 29. april 2004 om erstatning til ofre for forbrydelser Implemented   -

National Implementing Measures provided to the European Commission

-
Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2005/35/EF af 7. september 2005 om forurening fra skibe og om indførelse af sanktioner for overtrædelser Implemented   -

National Implementing Measures provided to the European Commission

-
Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2005/60/EF af 26. oktober 2005 om forebyggende foranstaltninger mod anvendelse af det finansielle system til hvidvaskning af penge og finansiering af terrorisme Implemented   -

National Implementing Measures provided to the European Commission

-
Kommissionens direktiv 2006/70/EF af 1. august 2006 om fastsættelse af gennemførelsesforanstaltninger til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2005/60/EF for så vidt angår definitionen af politisk udsat person og de tekniske kriterier for lempede procedurer med hensyn til kundelegitimation og for undtagelse i tilfælde, hvor en finansiel aktivitet udøves lejlighedsvis eller i et meget begrænset omfang Implemented   -

Act No. 253/2008 Coll., on Certain Measures Against the Legalization of Proceeds of Crime and the Financing of Terrorism

National Implementing Measures provided to the European Commission

-
Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2008/99/EF af 19. november 2008 om strafferetlig beskyttelse af miljøet Implemented   -

Act No. 40/2009 Coll., the Criminal Code (in consolidated version), Act No. 89/2012 Coll., the Civil Code (in consolidated version), Act No. 418/2011 Coll., on Criminal Liability of Legal Persons and Proceedings against Them and further Laws

National Implementing Measures provided to the European Commission

-
Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2009/123/EF af 21 oktober 2009 om ændring af direktiv 2005/35/EF om forurening fra skibe og om indførelse af sanktioner for overtrædelser Implemented   -

Act No. 89/2012 Coll., the Civil Code (in consolidated version)Act No. 40/2009 Coll., the Criminal Code (in consolidated version), Act No. 418/2011 Coll., on Criminal Liability of Legal Persons and Proceedings against Them

National Implementing Measures provided to the European Commission

-
Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2010/64/EU af 20. oktober 2010 om retten til tolke- og oversætterbistand i straffesager Implemented   -

Act No. 141/1961 Coll., the Criminal Proceedings Code (in consolidated version), Act No.104/2013 Coll., on International Judicial Cooperation in Criminal Matters (in consolidated version), Act No. 36/1967 Coll., on Certified experts and Interpreters and further Laws

National Implementing Measures provided to the European Commission

-
Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2011/36/EU af 5. april 2011 om forebyggelse og bekæmpelse af menneskehandel og beskyttelse af ofrene herfor, og om erstatning af Rådets rammeafgørelse 2002/629/RIA [EUT L 101 af 15.4.2011]. Implemented   6 apr 2013 -

National Implementing Measures provided to the European Commission

-
Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2011/82/EU af 25. oktober 2011 om fremme af grænseoverskridende udveksling af oplysninger om trafiksikkerhedsrelaterede færdselslovsovertrædelser   - ---
Europa-Parlamentets og Rådets Direktiv 2011/92/EU af 13. december 2011 om bekæmpelse af seksuelt misbrug og seksuel udnyttelse af børn og børnepornografi og om erstatning af Rådets rammeafgørelse 2004/68/RIA Implemented   -

National Implementing Measures provided to the European Commission

-
Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2011/99/EU af 13. december 2011 om den europæiske beskyttelsesordre Implemented   1 maj 2015

Notification of the implementation of the Directive on the European Protection Order by Czech Republic. Competent authorities

Act No.104/2013 Coll., on International Judicial Cooperation in Criminal Matters (in consolidated version), Act No. 218/2003 Coll., on Juvenile Justice (in consolidated version), Act No. 45/2013 Coll., on Victims of Criminal Offences, Act No. 141/1961 Coll., the Criminal Proceedings Code (in consolidated version) Constitutional Act No.1/1993 Coll., Constitution of the Czech Republic, Act No. 40/2009 Coll., the Criminal Code (in consolidated version) and further Laws

-
Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2012/13/EU af 22. maj 2012 om ret til information under straffesager Implemented   -

Act No. 141/1961 Coll., the Criminal Proceedings Code (in consolidated version), Act No. 40/2009 Coll., the Criminal Code (in consolidated version), Act No. 418/2011 Coll., on Criminal Liability of Legal Persons and Proceedings against Them, Act No.104/2013 Coll., on International Judicial Cooperation in Criminal Matters (in consolidated version) – came into effect on 01/01/2014.

National Implementing Measures provided to the European Commission

-
Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2012/29/EU af 25. oktober 2012 om minimumsstandarder for ofre for kriminalitet med hensyn til rettigheder, støtte og beskyttelse og om erstatning af Rådets rammeafgørelse 2001/220/RIA Implemented   -

National Implementing Measures provided to the European Commission

-
Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2013/32/EU af 26. juni 2013 om fælles procedurer for tildeling og fratagelse af international beskyttelse Implemented   -

National Implementing Measures provided to the European Commission

-
Europa-parlamentets og Rådets Direktiv 2013/40/EU af 12. august 2013 om angreb på informationssystemer og om erstatning af Rådets rammeafgørelse 2005/222/RIA Implemented   -

National Implementing Measures provided to the European Commission

-
Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2013/48/EU af 22. oktober 2013 om ret til adgang til advokatbistand i straffesager og i sager angående europæiske arrestordrer og om ret til at få en tredjemand underrettet ved frihedsberøvelse og til at kommunikere med tredjemand og med konsulære myndigheder under frihedsberøvelsen Implemented   1 maj 2017 -

National Implementing Measures provided to the European Commission

-
Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2014/42/EU af 3. april 2014 om indefrysning og konfiskation af redskaber og udbytte fra strafbart forhold i Den Europæiske Union Implemented   -

National Implementing Measures provided to the European Commission

-
Direktiv 2014/41/EU af 3. april 2014 om den europæiske efterforskningskendelse i straffesager Implemented   16 aug 2018

Notification of the transposition of Directive 2014/41/EU on European Investigation Order in criminal matters by Czech Republic (05/09/2019)

Notification from the Czech Republic related to EPPO

Act No.104/2013 Coll., on International Judicial Cooperation in Criminal Matters (in consolidated version), as amended by the Act No. 178/2018 Coll.

Useful tools and information for the practical application of the European Investigation Order (EIO) directive

Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2014/62/EU af 15. maj 2014 om strafferetlig beskyttelse af euroen og andre valutaer mod falskmøntneri og om erstatning af Rådets rammeafgørelse 2000/383/RIA Implemented   -

National Implementing Measures provided to the European Commission

-
Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2014/66/EU af 15. maj 2014 om indrejse- og opholdsbetingelser for virksomhedsinternt udstationerede tredjelandsstatsborgere Implemented   -

National Implementing Measures provided to the European Commission

-
Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2014/57/EU af 16. april 2014 om strafferetlige sanktioner for markedsmisbrug (direktivet om markedsmisbrug) Implemented   -

National Implementing Measures provided to the European Commission

 

-
Europa-Parlamentets og Rådets direktiv (EU) 2015/413 af 11. marts 2015 om fremme af grænseoverskridende udveksling af oplysninger om trafiksikkerhedsrelaterede færdselslovsovertrædelser Implemented   -

National Implementing Measures provided to the European Commission

-
Europa-Parlamentets og Rådets direktiv (EU) 2015/849 af 20. maj 2015 om forebyggende foranstaltninger mod anvendelse af det finansielle system til hvidvask af penge eller finansiering af terrorisme, om ændring af Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 648/2012 og om ophævelse af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2005/60/EF samt Kommissionens direktiv 2006/70/EF (EØS-relevant tekst) Implemented   -

National Implementing Measures provided to the European Commission

-
Europa-Parlamentets og rådets direktiv (EU) 2016/343 af 9. marts 2016 om styrkelse af visse aspekter af uskyldsformodningen og retten til at være til stede under retssagen i straffesager Implemented   -

Act No. 141/1961 Coll., theCriminal Proceedings Code (in consolidated version), Resolution 2/1993 Coll., Charter on Fundamental Rights and Freedoms Act No. 40/2009 Coll., the Criminal Code (in consolidated version) Act No. 273/2008 Coll., on the Police of the Czech Republic (in consolidated version) and further Laws

-
Europa-Parlamentets og Rådets direktiv (EU) 2016/680 af 27. april 2016 om beskyttelse af fysiske personer i forbindelse med kompetente myndigheders behandling af personoplysninger med henblik på at forebygge, efterforske, afsløre eller retsforfølge strafbare handlinger eller fuldbyrde strafferetlige sanktioner og om fri udveksling af sådanne oplysninger og om ophævelse af Rådets rammeafgørelse 2008/977/RIA Implemented   24 apr 2019 -

National Implementing Measures provided to the European Commission

Implementation has been completed by Acts No. 110/2019 Coll. and No. 111/2019 Coll.  

 

Europa-Parlamentets og Rådets direktiv (EU) 2017/541 af 15. marts 2017 om bekæmpelse af terrorisme og om erstatning af Rådets rammeafgørelse 2002/475/RIA og ændring af Rådets afgørelse 2005/671/RIA Implemented   1 feb 2019 -

National Implementing Measures provided to the European Commission

-
EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV (EU) 2016/681 af 27. april 2016 om anvendelse af passagerlisteoplysninger (PNR-oplysninger) til at forebygge, opdage, efterforske og retsforfølge terrorhandlinger og grov kriminalitet Implemented   24 apr 2019 -

 

 National Implementing Measures provided to the European Commission

Implementation has been completed by Act No. 111/2019 Coll. This Act entered into effect on 24 April 2019.

Europa-parlamentets og rådets Direktiv (EU) 2016/800 af 11. maj 2016 om retssikkerhedsgarantier for børn, der er mistænkte eller tiltalte i straffesager Implemented   1 sep 2019 -

Act No. 218/2003 Coll., on Juvenile Justice (in consolidated version);

Act No. 141/1961 Coll., the Criminal Proceedings Code (in consolidated version);

Act No. 293/1993 Coll., on pretrial detention  (in consolidated version)

National Implementing Measures provided to the European Commission

Implementation has been completed by Act No. 203/2019 Coll.

 

Europa-Parlamentets og Rådets direktiv (EU) 2016/1919 af 26. oktober 2016 om retshjælp til mistænkte og tiltalte i straffesager og til eftersøgte i sager angående europæiske arrestordrer Implemented   24 apr 2019 -

Act No.104/2013 Coll., on International Judicial Cooperation in Criminal Matters (in consolidated version) 

National Implementing Measures provided to the European Commission

Implementation has been completed by Act No. 111/2019 Coll. by amending the Act No. 104/2013 Coll, on International Judicial Cooperation in Criminal Matters.

EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV (EU) 2017/1371 af 5. juli 2017 om strafferetlig bekæmpelse af svig rettet mod Den Europæiske Unions finansielle interesser Implemented   1 dec 2019 -

Act No. 40/2009 Coll., the Criminal Code (in consolidated version)

National Implementing Measures provided to the European Commission

Implementation has been completed by the Act No. 315/2019 Coll. by amending the Act No. 40/2009 Coll., the Criminal Code.

Europa-Parlamentets og Rådets direktiv (EU) 2018/843 af 30. maj 2018 om ændring af direktiv (EU) 2015/849 om forebyggende foranstaltninger mod anvendelse af det finansielle system til hvidvask af penge eller finansiering af terrorisme og om ændring af direktiv 2009/138/EF og 2013/36/EU Implemented   1 jun 2021 -

National Implementing Measures provided to the European Commission

Legislation process has been completed by the adoption of the Act No. 527/2020 Sb. (in most parts entered in force on 1 January 2021) amending the Act No. 253/2008 Coll., on selected measures against legitimisation of proceeds of crime and financing of terrorism and by the adoption of the Act No. 37/2021 Sb. (enters in force on 1  June 2021). 

 

EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV (EU) 2018/1673 af 23. oktober 2018 om strafferetlig bekæmpelse af hvidvask af penge Implemented   1 okt 2020 -

National Implementing Measures provided to the European Commission

Implementation has already been carried out by Act No. 333/2020 Coll. by amending the Act No. 40/2009 Coll., the Criminal Code.

 

EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV (EU) 2019/713 af 17. april 2019 om bekæmpelse af svig og forfalskning i forbindelse med andre betalingsmidler end kontanter og om erstatning af Rådets rammeafgørelse 2001/413/RIA Planned   process ongoing --

Implementing legislation amending the Act No. 40/2009 Coll., the Criminal Code, as well as Act No. 45/2013 Coll. on Victims of crime has been submitted to the Parliament of the Czech Republic for approval. Currently, it is being discussed by the Parliament. 

EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV (EU) 2019/884 af 17. april 2019 om ændring af Rådets rammeafgørelse 2009/315/RIA, for så vidt angår udveksling af oplysninger om tredjelandsstatsborgere og det europæiske informationssystem vedrørende strafferegistre (ECRIS), og om erstatning af Rådets afgørelse 2009/316/RIA Planned   process ongoing --

Implementing legislation amending the Act No. 269/1994 Coll., on Criminal Record Register as well as other Acts has been submitted to the Parliament of the Czech Republic for approval. Currently, it is being discussed by the Parliament.

Rådets rammeafgørelse 2008/978/RIA af 18. december 2008 om en europæisk bevissikringskendelse med henblik på fremskaffelse af genstande, dokumenter og data til brug i straffesager Implemented   ---
  • ® 2021 EJN. All Rights Reserved
System.Web.HttpWriter