Fiches Belges
Measure Implementation
Measure possibility

Legal Framework
Applicable Framework

Competent authority
Request/decision
Execute/recognise measure

Accepted Languages
Languages

Execution Deadline
Deadlines

Legal info
Special requirements
Other information

Fiches Belges: Дания

Execution of a Supervision Measure (905)

1. MEASURE IMPLEMENTATION

Дания

Is this measure possible in your Member State under International Judicial Cooperation?

Yes. Council Framework Decision 2009/829/JHA of 23 October 2009 was implemented through Law no. 5 of 20 December 2011 (Ændring af lov om fuldbyrdelse af visse strafferetlige afgørelser i Den Europæiske Union (Gennemførelse af rammeafgørelsen om gensidig anerkendelse af afgørelser om foranstaltninger som alternativ til varetægtsfængsling)) which came into force on 1 December 2012.

2. LEGAL FRAMEWORK

Дания

International legal framework applicable for this measure in your Member State

Council Framework Decision 2009/829/JHA of 23 October 2009 on the application, between Member States of the European Union, of the principle of mutual recognition to decisions on supervision measures as an alternative to provisional detention

3. COMPETENT AUTHORITY TO:

Дания

* receive the request/decision for judicial cooperation

The Ministry of Justice

* execute/recognise the measure (if other than the receiving authority)

The Ministry of Justice/Courts

4. ACCEPTED LANGUAGES

Дания

Accepted languages for the request/decision

According to Article 10 of Council Framework Decision 2009/829/JHA of 23 October 2009 a special form will be used.

5. EXECUTION DEADLINE

Дания

Deadlines for the execution of the request/decision (where applicable)

N.A.

6. CONCISE LEGAL PRACTICAL INFORMATION

Дания

a. Special requirements

N.A.

b. Other useful information

N.A.

Last reviewed on 6 юли 2016 by Секретариат на ЕСМ

See Related Measures


Guide for a first visit
If you don't know how to use the fiches belges for help in request mutual legal assistance, visit this page

  • ® 2021 EJN. All Rights Reserved