Wednesday 5 October 11-12h CET there may be interruptions while using the EJN website due to an ongoing deployment. Thank you for your understanding.
Fiches Belges
 Please, click on the link to access to the New Fiches Belges Structure Platform: Platform for the new list of Measures
 Znajdź zwięzłe i praktyczne informacje prawne dotyczące następującego środka współpracy sądowej
dla
Porównaj z
Objaśnienie: Informacje zawarte w "kartach" mają jedynie wartość orientacyjną i nie mają wiążącej wartości prawnej w kontekście postępowania sądowego
 Select a measure by clicking on the hyperlink

1.Wykrywanie i przechwytywanie przekazów (tele)komunikacyjnych
 Przechwytywanie, utrwalanie i transkrypcja przekazów telekomunikacyjnych (101)
 Wykrywanie przekazów telekomunikacyjnych (102)
 Przechwytywanie i utrwalanie innych form komunikacji (103)
 Przechwytywanie poczty (104)
 Obserwacja (105)
 Interception of telecommunication - Art. 18 (2) (b) of the MLA Convention (106)
 Interception of telecommunication without the technical assistance of another Member State (107)
2.Agenci i poufne osobowe źródła informacji- infiltracja
 Infiltracja przez tajnych agentów państwa, do którego kierowany jest wniosek (201)
 Infiltracja przez agentów państwa wnioskującego na terytorium państwa, do którego kierowany jest wniosek (202)
 Infiltracja przez poufne osobowe źródło informacji państwa, do którego kierowany jest wniosek (203)
 Obsługa poufnych osobowych źródeł informacji (204)
3.Badania, przeszukiwanie i ocena biegłych
 Powierzchowne przeszukanie osoby (301)
 Inwazyjne przeszukanie osoby (302)
 Badanie psychiatryczne (303)
 Kontrola dokumentów tożsamości, środki dla celów identyfikacji sądowej (304)
 Badania techniczne lub naukowe, oceny biegłych (305)
4.Dokumenty - pozyskiwanie
 Spontaniczna wymiana informacji (401)
 Nakaz przedłożenia dokumentów (402)
 Inne możliwości w zakresie pozyskiwania informacji na temat podatków lub rachunków bankowych (403)
 Dostęp do dokumentów publicznych w aktach sądowych (404)
 Informacje z policyjnych akt osobowych (405)
 Sending and service of procedural documents (406)
5.Aktywa - zajęcie, konfiskata i restytucja
 Zajęcie aktywów (501)
 Zamrożenie rachunków bankowych (502)
 Restytucja (503)
 Środki doraźne w celu konfiskaty (504)
 Konfiskata (505)
6.Miejsca - wizyty i przeszukanie
 Wizyta w pomieszczeniach i ich przeszukanie (601)
 Wizyta i przeszukanie w miejscu zdarzenia (602)
7.Świadkowie, pokrzywdzeni, podejrzani – wezwanie i przesłuchanie
 Wezwanie świadków (701)
 Przesłuchanie świadków – procedura standardowa (702)
 Przesłuchanie świadków – wideokonferencja (703)
 Przesłuchanie świadków – telefonicznie (704)
 Przesłuchanie dzieci (705)
 Przesłuchanie osób współpracujących ze śledczymi (706)
 Przesłuchanie pokrzywdzonych/powodów (707)
 Przesłuchanie biegłych (708)
 Wezwanie podejrzanych/oskarżonych (709)
 Przesłuchanie podejrzanych/oskarżonych – procedura standardowa (710)
 Przesłuchanie podejrzanych/oskarżonych – wideokonferencja (711)
 Przesłuchanie podejrzanych/oskarżonych – telefonicznie (712)
 Konfrontacja (713)
8.Operacje transgraniczne
 Operacje transgraniczne (801)
 Pościg transgraniczny (802)
 Śledzenie transgraniczne (przez umieszczenie bipera na pojeździe lub osobie) (803)
 Przesyłka kontrolowana (804)
 Wspólne zespoły dochodzeniowe (805)
9.Measures specific to Mutual Recognition Instruments
 European Arrest Warrant (901)
 Enforcement of a Financial Penalty (902)
 Enforcement of a Custodial Sentence (903)
 Probation measures (904)
 Execution of a Supervision Measure (905)
 European Protection Order (906)
10.Transfer of proceedings
 Transfer of proceedings (1001)
  • ® 2021 EJN. All Rights Reserved