Fiches Belges
 Please, click on the link to access to the New Fiches Belges Structure Platform: Platform for the new list of Measures
 Zoek fiches belges met betrekking tot de volgende onderzoekshandeling.
voor
Compare the above information with
Zoek fiches belges met betrekking tot de volgende onderzoekshandeling. Let op! De informatie in de “fiches” dient uitsluitend ter indicatie; zij heeft geen bindende juridische waarde in het kader van een gerechtelijke procedure.
 Select a measure by clicking on the hyperlink

1.Opsporen en onderscheppen van (tele)communicatie
 Onderschepping, registratie en transcriptie van telecommunicatie (101)
 Opsporen van telecommunicatie (102)
 Onderschepping en registratie van andere vormen van communicatie (103)
 Onderschepping van post (104)
 Observatie (105)
 Interception of telecommunication - Art. 18 (2) (b) of the MLA Convention (106)
 Interception of telecommunication without the technical assistance of another Member State (107)
2.Agenten en informanten: infiltratie
 Infiltratie door geheim agenten van de lidstaat die het verzoek ontvangt (201)
 Infiltratie door agenten van de lidstaat die het verzoek indient op het grondgebied van de lidstaat die het verzoek ontvangt (202)
 Infiltratie door een informant van de lidstaat die het verzoek ontvangt (203)
 Omgang met informanten (204)
3.Onderzoek, fouillering en deskundigenrapport
 Fouillering (301)
 Visitatie (302)
 Psychiatrisch onderzoek (303)
 Identiteitscontrole, maatregelen voor gerechtelijke identificatie (304)
 Technische of wetenschappelijke onderzoeken of deskundigenrapporten (305)
4.Documenten: verwerving
 Spontane uitwisseling van informatie (401)
 Bevel tot overlegging van documenten (402)
 Andere mogelijkheden om informatie te verwerven aangaande belastingen of bankrekeningen (403)
 Inzage in openbare documenten in gerechtelijke dossiers (404)
 Bekendmaking van persoonlijke strafbladen (405)
 Sending and service of procedural documents (406)
5.Bezittingen: beslaglegging, verbeurdverklaring en schadeloosstelling
 Beslaglegging op bezittingen (501)
 Bevriezing van bankrekeningen (502)
 Schadeloosstelling (503)
 Tijdelijke maatregelen met het oog op verbeurdverklaring (504)
 Verbeurdverklaring (505)
6.Plaatsen: bezoeken en doorzoeken
 Bezoeken aan en doorzoeken van woningen (601)
 Bezoeken aan en doorzoeken van de plaats delict (602)
7.Getuigen, slachtoffers, verdachten: dagvaarden en verhoren
 Getuigen dagvaarden (701)
 Getuigen horen: standaardprocedure (702)
 Getuigen horen: per videogesprek (703)
 Getuigen horen: per telefoon (704)
 Kinderen verhoren (705)
 Personen die aan het onderzoek meewerken, verhoren (706)
 Slachtoffers/aanklagers verhoren (707)
 Deskundigen horen (708)
 Verdachten/aangeklaagde personen dagvaarden (709)
 Verdachten/aangeklaagde personen horen: standaardprocedure (710)
 Verdachten/aangeklaagde personen horen: per videogesprek (711)
 Verdachten/aangeklaagde personen horen: per telefoon (712)
 Confrontatie (713)
8.Grensoverschrijdende operaties
 Grensoverschrijdende observatie (801)
 Grensoverschrijdende achtervolging (802)
 Grensoverschrijdende tracering (door een pieper op een voertuig of persoon te plaatsen) (803)
 Gecontroleerde leveringen (804)
 Gezamenlijke onderzoeksteams (805)
9.Measures specific to Mutual Recognition Instruments
 European Arrest Warrant (901)
 Enforcement of a Financial Penalty (902)
 Enforcement of a Custodial Sentence (903)
 Probation measures (904)
 Execution of a Supervision Measure (905)
 European Protection Order (906)
10.Transfer of proceedings
 Transfer of proceedings (1001)
  • © 2017 EJN.Alle rechten voorbehouden