Fiches Belges
 Please, click on the link to access to the New Fiches Belges Structure Platform: Platform for the new list of Measures
 Find concise and practical legal information on the following judicial cooperation measure
for
Compare the above information with
Disclaimer: These Fiches contain information provided by the Member States in accordance with the provisions of Article 7 para. 1 c) of the Council Decision 2008/976/JHA on the European Judicial Network. This information has indicative value only and it does not have binding legal value in the context of judicial proceedings
 Select a measure by clicking on the hyperlink

1.Intraċċar u interċezzjoni ta' (tele) komunikazzjonijiet
 Interċettar, reġistrazzjoni u transkrizzjoni ta' telekomunikazzjonijiet (101)
 Intraċċar ta' telekomunikazzjonijiet (102)
 Interċettar u reġistrazzjoni ta' forom oħra ta' komunikazzjoni (103)
 Interċettar ta' posta (104)
 Osservazzjoni (105)
 Interception of telecommunication - Art. 18 (2) (b) of the MLA Convention (106)
 Interception of telecommunication without the technical assistance of another Member State (107)
2.Aġenti u informaturi - Infiltrar
 Infiltrar minn aġenti sigrieti ta' l-Istat li qed issirlu t-talba (201)
 Infiltrar minn aġenti ta' l-Istat li qed jagħmel it-talba fit-territorju ta' l-Istat li qed issirlu t-talba (202)
 Infiltrar minn informatur ta' l-Istat li qed issirlu t-talba (203)
 Trattament ta' informaturi (204)
3.Eżaminazzjoni, tfittxija fuq il-persuna u evalwazzjoni ta' esperti
 Tfittxija superfiċjali fuq il-persuna (301)
 Tfittxija invażiva fuq il-persuna (302)
 Eżami mediku psikjatriku (303)
 Kontroll ta' l-identità, miżuri għal identifikazzjoni ġudizzjarja (304)
 Eżaminazzjonijiet tekniċi jew xjentifiċi jew evalwazzjonijiet ta' esperti (305)
4.Dokumenti - Ksib
 Skambju ta' informazzjoni spontanju (401)
 Ordni ta' preżentazzjoni ta' dokumenti (402)
 Possibiltajiet oħrajn ta' kisba ta' informazzjoni dwar taxxi jew kontijiet bankarji (403)
 Aċċess għal dokumenti pubbliċi fi proċessi ġudizzjarji (404)
 Komunikazzjoni ta' fedini penali (405)
 Sending and service of procedural documents (406)
5.Assi - Sekwestru, konfiska u radd lura
 Sekwestru ta' assi (501)
 Iffriżar ta' kontijiet bankarji (502)
 Restituzzjoni (503)
 Miżuri proviżorji għall-finijiet ta' konfiska (504)
 Konfiska (505)
6.Postijiet - Aċċess u tfittxija
 Aċċess u tfittxija ta' djar (601)
 Aċċess u tfittxija fil-post fejn sar ir-reat (602)
7.Xheda, vittmi, persuni ssuspettati - Taħrik u smigħ
 Taħrik ta' xhieda (701)
 Smigħ ta' xhieda: proċedura standard (702)
 Smigħ ta' xhieda: b'konferenza bil-vidjo (703)
 Smigħ ta' xhieda: bit-telefon (704)
 Smigħ ta' tfal (705)
 Smigħ ta' persuni li jikkollaboraw ma' l-inkjesta (706)
 Smigħ ta' vittmi/atturi (707)
 Smigħ ta' esperti (708)
 Taħriġ ta' persuni ssuspettati / imputati (709)
 Smigħ ta' persuni ssuspettati / imputati : proċedura standard (710)
 Smigħ ta' persuni ssuspettati / imputati : b'konferenza bil-vidjo (711)
 Smigħ ta' persuni ssuspettati / imputati : bit-telefon (712)
 Konfrontazzjoni (713)
8.Operazzjonijiet transkonfinali
 Osservazzjoni transkonfinali (801)
 Insegwiment (hot pursuit) transkonfinali (802)
 Intraċċar transkonfinali (bit-tqegħid ta' beeper fuq vettura jew persuna) (803)
 Kunsinni kkontrollati (804)
 Skwadri ta' investigazzjoni konġunti (805)
9.Measures specific to Mutual Recognition Instruments
 European Arrest Warrant (901)
 Enforcement of a Financial Penalty (902)
 Enforcement of a Custodial Sentence (903)
 Probation measures (904)
 Execution of a Supervision Measure (905)
 European Protection Order (906)
10.Transfer of proceedings
 Transfer of proceedings (1001)
  • ® 2021 EJN. All Rights Reserved