Fiches Belges
 Leidke täpset ja praktilist juriidilist teavet järgmise juriidilise koostöömeetme kohta
Mille jaoks
Võrrelge millega
Lahtiütlus: Fichesis sisalduval teabel on ainult informatiivne väärtus ja sel pole juriidiliste menetluste kontekstis siduvat väärtust
 Select a measure by clicking on the hyperlink

1. (Tele)kommunikatsiooni jälitamine ja pealtkuulamine
 Telekommunikatsiooni pealtkuulamine, salvestus ja transkriptsioon (101)
 Telekommunikatsiooni jälitamine (102)
 Kommunikatsiooni muude vormide pealtkuulamine ja salvestus (103)
 Posti lugemine (104)
 Jälgimine (105)
 Interception of telecommunication - Art. 18 (2) (b) of the MLA Convention (106)
 Interception of telecommunication without the technical assistance of another Member State (107)
2.Agendid ja informaatorid- infiltreerumine
 Taotluse saanud riigi salaagentide infiltreerumine (201)
 Taotleva riigi agentide infiltreerumine taotluse saanud riigi territooriumil (202)
 Taotluse saanud riigi informaatori infiltreerumine (203)
 Informaatorite kohtlemine (204)
3.Uurimine, läbiotsimine ja eksperthinnangud
 Pealiskaudne kehaline läbiotsimine (301)
 Põhjalik kehaline läbiotsimine (302)
 Psühhiaatriline arstlik läbivaatus (303)
 Isiku tuvastamine, kohtuliku tuvastamise meetmed (304)
 Tehniline või teaduslik uurimine või eksperthinnangud (305)
4.Dokumendid - hankimine
 Spontaanne teabevahetus (401)
 Dokumentide esitamise käsk (402)
 Muud võimalused maksude või pangakontode kohta teabe saamiseks (403)
 Juurdepääs kohtutoimikute avalikele dokumentidele (404)
 Konkreetse politseiteabe edastamine (405)
 Sending and service of procedural documents (406)
5.Varad - arestimine, konfiskeerimine ja restitutsioon
 Varade arestimine (501)
 Pangakontode külmutamine (502)
 Restitutsioon (503)
 Ajutised meetmed seoses konfiskeerimisega (504)
 Konfiskeerimine (505)
6.Kohad - külastamine ja läbiotsimine
 Kodude külastamine ja läbiotsimine (601)
 Kuriteopaiga külastamine ja läbiotsimine (602)
7.Tunnistajad, ohvrid, kahtlusalused - väljakutsumine ja küsitlemine
 Tunnistajate väljakutsumine (701)
 Tunnistajate küsitlemine: standardmenetlus (702)
 Tunnistajate küsitlemine: videokonverents (703)
 Tunnistajate küsitlemine: telefoni teel (704)
 Laste küsitlemine (705)
 Uurimisega koostööd tegevate isikute küsitlemine (706)
 Ohvrite/kaebajate küsitlemine (707)
 Ekspertide küsitlemine (708)
 Kahtlusaluste/süüdistatavate väljakutsumine (709)
 Kahtlusaluste/süüdistatavate küsitlemine: standardmenetlus (710)
 Kahtlusaluste/süüdistatavate küsitlemine: videokonverents (711)
 Kahtlusaluste/süüdistatavate küsitlemine: telefoni teel (712)
 Vastandamine (713)
8.Piiriülesed operatsioonid
 Piiriülene jälgimine (801)
 Piiriülene jälitamine (802)
 Piiriülene asukoha jälgimine (kinnitades sõidukile või isikule jälgimisseadme) (803)
 Kontrollitud hanked (804)
 Ühised uurimisgrupid (805)
9.Measures specific to Mutual Recognition Instruments
 European Arrest Warrant (901)
 Enforcement of a Financial Penalty (902)
 Enforcement of a Custodial Sentence (903)
 Probation measures (904)
 Execution of a Supervision Measure (905)
 European Protection Order (906)
10.Transfer of proceedings
 Transfer of proceedings (1001)
  • ® 2020 EJN. Kõik õigused kaitstud