Belgiske Oversigter
 Please, click on the link to access to the New Fiches Belges Structure Platform: Platform for the new list of Measures
 Find concise and practical legal information on the following judicial cooperation measure
til
Sammenlign med
Forbehold: Oplysningerne i “fisches” er alene vejledende, og er ikke juridisk bindende.
 Select a measure by clicking on the hyperlink

1.Sporing og opsnappelse af (tele) kommunikation
 Opsnappelse, optagelse og transskription af telekommunikation (101)
 Sporing af telekommunikation (102)
 Opsnappelse og optagelse af andre former for kommunikation (103)
 Opsnappelse af post (104)
 Observation (105)
 Interception of telecommunication - Art. 18 (2) (b) of the MLA Convention (106)
 Interception of telecommunication without the technical assistance of another Member State (107)
2.Agenter og angivere - Infiltrering
 Agentinfiltrering efter anmodning fra pågældende land (201)
 Agentinfiltrering efter anmodning fra pågældende land på pågældende lands territorium (202)
 Angiverinfiltrering i det pågældende land (203)
 Angiveres funktion (204)
3.Undersøgelse, kropsvisitering og ekspertvurdering
 Overfladisk kropsvisitering (301)
 Grundig kropsvisitering (302)
 Psykiatrisk undersøgelse (303)
 Identitetskontrol, tiltag til retslig identificering (304)
 Tekniske eller videnskabelige undersøgelser eller ekspertvurderinger (305)
4.Dokumenter - Fremskaffelse
 Spontan informationsudveksling (401)
 Kendelse om at fremskaffe dokumenter (402)
 Andre muligheder for at fremskaffe oplysninger om skatter og bankkonti (403)
 Adgang til offentlige dokumenter i retslige sager (404)
 Oplysninger i individuelle politirapporter (405)
 Sending and service of procedural documents (406)
5.Aktiver - Beslaglæggelse, konfiskering og tilbagelevering
 Konfiskering af aktiver (501)
 Fastfrysning af bankkonti (502)
 Tilbagelevering (503)
 Foreløbige tiltag med henblik på konfiskering (504)
 Konfiskering (505)
6.Steder - Besøg og ransagning
 Besøg til og ransagning af hjem (601)
 Besøg til og ransagning af åsted (602)
7.Vidner, ofre, mistænkte - Indkaldelse og afhøring
 Vidneindkaldelse (701)
 Vidneafhøring: standardprocedure (702)
 Vidneafhøring: via videokonference (703)
 Vidneafhøring: over telefon (704)
 Afhøring af børn (705)
 Afhøring af personer der samarbejder med efterforskerne (706)
 Afhøring af ofre/sagsøgere (707)
 Afhøring af eksperter (708)
 Indkaldelse af mistænkte/de anklagede (709)
 Afhøring af mistænkte/de anklagede: standardprocedure (710)
 Afhøring af mistænkte/de anklagede: via videokonference (711)
 Afhøring af mistænkte/de anklagede: over telefon (712)
 Konfrontation (713)
8.Grænseoverskridende operationer
 Observation over landegrænser (801)
 Skarp forfølgelse over landegrænser (802)
 Sporing over landegrænser (gennem placering af en sporingsanordning på et køretøj eller en person) (803)
 Kontrollerede leveringer (804)
 Fælles forskningsenheder (805)
9.Measures specific to Mutual Recognition Instruments
 European Arrest Warrant (901)
 Enforcement of a Financial Penalty (902)
 Enforcement of a Custodial Sentence (903)
 Probation measures (904)
 Execution of a Supervision Measure (905)
 European Protection Order (906)
10.Transfer of proceedings
 Transfer of proceedings (1001)
  • ® 2021 EJN. All Rights Reserved