Fiches Belges
 Please, click on the link to access to the New Fiches Belges Structure Platform: Platform for the new list of Measures
 Vyhledat Fiches Belges týkající se níže uvedeného vyšetřovacího opatření
pro
Srovnat s
Upozornění: Informace, které naleznete ve „Fiches“ jsou pouze orientační; v kontextu právního procesu nemají závaznou justiční hodnotu.
 Select a measure by clicking on the hyperlink

1.Sledování a odposlouchávání (tele)komunikačního provozu
 Odposlouchávání, záznam a přepis telekomunikačního provozu (101)
 Sledování telekomunikačního provozu (102)
 Zachycování a záznam jiných forem komunikace (103)
 Zachycování pošty (104)
 Pozorování (105)
 Interception of telecommunication - Art. 18 (2) (b) of the MLA Convention (106)
 Interception of telecommunication without the technical assistance of another Member State (107)
2.Agenti a informátoři - infiltrace
 Infiltrace tajnými agenty dožádaného státu (201)
 Infiltrace agenty žádajícího státu na území dožádaného státu (202)
 Infiltrace informátorem dožádaného státu (203)
 Zacházení s informátory (204)
3.Výslech, tělesná prohlídka a znalecký posudek
 Povrchová tělesná prohlídka (301)
 Invazní tělesná prohlídka (302)
 Psychiatrická zdravotní prohlídka (303)
 Kontrola identity, opatření pro soudní identifikaci (304)
 Technické nebo vědecké zkoumání nebo znalecké posudky (305)
4.Dokumentace - získání
 Spontánní výměna informací (401)
 Příkaz předložit dokumenty (402)
 Jiné možnosti získání informací ohledně daní nebo bankovních účtů (403)
 Přístup k veřejným dokumentům ve složkách soudů (404)
 Komunikace jednotlivých záznamů policie (405)
 Sending and service of procedural documents (406)
5.Majetek – obstavení, konfiskace a restituce
 Obstavení majetku (501)
 Blokování bankovních účtů (502)
 Restituce (503)
 Předběžná opatření pro konfiskaci (504)
 Konfiskace (505)
6.Místa - návštěva a prohlídka
 Návštěvy a domovní prohlídky (601)
 Návštěva a prohledání místa činu (602)
7.Svědci, oběti, podezřelé osoby – předvolání a výslech
 Předvolávání svědků (701)
 Výslech svědků: standardní postup (702)
 Výslech svědků: pomocí videokonference (703)
 Výslech svědků: po telefonu (704)
 Výslech dětí (705)
 Výslech osob spolupracujících při vyšetřování (706)
 Výslech obětí/žalobců (707)
 Výslech znalců (708)
 Předvolání podezřelých/obviněných osob (709)
 Výslech podezřelých/obviněných osob: standardní postup (710)
 Výslech podezřelých/obviněných osob: pomocí videokonference (711)
 Výslech podezřelých/obviněných osob: po telefonu (712)
 Konfrontace (713)
8.Přeshraniční operace
 Přeshraniční pozorování (801)
 Přeshraniční stíhání (802)
 Přeshraniční sledování (pomocí umístění zvukového zařízení na vozidle nebo osobě) (803)
 Kontrolované dodávky (804)
 Společné vyšetřující týmy (805)
9.Measures specific to Mutual Recognition Instruments
 European Arrest Warrant (901)
 Enforcement of a Financial Penalty (902)
 Enforcement of a Custodial Sentence (903)
 Probation measures (904)
 Execution of a Supervision Measure (905)
 European Protection Order (906)
10.Transfer of proceedings
 Transfer of proceedings (1001)
  • © 2017 EJN. Všechna práva vyhrazena