Fiches Belges
 Please, click on the link to access to the New Fiches Belges Structure Platform: Platform for the new list of Measures
 Намери fiches belges за следните мерки за разследване
За
Сравнете със
Внимание: Информацията във „Фишовете“ има само индикативно значение и не е обвързваща в случай на съдебна процедура.
 Select a measure by clicking on the hyperlink

1.Проследяване и прихващане на (теле) комуникации
 Прихващане, записване и преписване на телекомуникации (101)
 Проследяване на телекомуникации (102)
 Прихващане и записване на други форми на комуникация (103)
 Прихващане на поща (104)
 Наблюдение (105)
 Interception of telecommunication - Art. 18 (2) (b) of the MLA Convention (106)
 Interception of telecommunication without the technical assistance of another Member State (107)
2.Агенти и информатори - проникване
 Проникване от агенти под прикритие на заявената държава (201)
 Проникване от агенти на заявяващата държава на територията на заявената държава (202)
 Проникване от информатор на заявената държава (203)
 Работа с информатори (204)
3.Разпит, обискиране на лицето и експертна оценка
 Повърхностно обискиране на лицето (301)
 Агресивно обискиране на лицето (302)
 Медицински психиатричен преглед (303)
 Проверка на самоличността, мерки за съдебна идентификация (304)
 Технически или научни изследвания или експертни оценки (305)
4.Документи - получаване
 Неволен обмен на информация (401)
 Ред за представяне на документи (402)
 Други възможности за получаване на информация относно данъци или банкови сметки (403)
 Достъп до общодостъпни документи в съдебни архиви (404)
 Комуникация на полицейски архиви за лица (405)
 Sending and service of procedural documents (406)
5.Авоари - секвестиране, конфискуване и възстановяване (реституция)
 Секвестиране на авоари (501)
 Замразяване на банкови сметки (502)
 Възстановяване (503)
 Междинни мерки поради конфискация (504)
 Конфискация (505)
6.Места - инспектиране и претърсване
 Инспектиране и претърсване на жилища (601)
 Инспектиране и претърсване на местопрестъплението (602)
7.Свидетели, жертви, заподозрени - призоваване и изслушване
 Призоваване на свидетели (701)
 Изслушване на свидетели: стандартна процедура (702)
 Изслушване на свидетели: чрез видеоконферентна връзка (703)
 Изслушване на свидетели: по телефона (704)
 Изслушване на деца (705)
 Изслушване на лица, сътрудничещи на разследването (706)
 Изслушване на жертви/тъжители (707)
 Изслушване на експерти (708)
 Призоваване на заподозрени/обвиняеми лица (709)
 Призоваване на заподозрени/обвиняеми лица: стандартна процедура (710)
 Призоваване на заподозрени/обвиняеми лица: чрез видеоконферентна връзка (711)
 Призоваване на заподозрени/обвиняеми лица: по телефона (712)
 Очна ставка (713)
8.Трансгранични операции
 Трансгранично наблюдение (801)
 Трансгранично полицейско преследване (802)
 Трансгранично проследяване (чрез поставяне на сигнализиращо устройство на превозно средство или лице) (803)
 Контролирани доставки (804)
 Екипи за съвместно разследване (805)
9.Measures specific to Mutual Recognition Instruments
 European Arrest Warrant (901)
 Enforcement of a Financial Penalty (902)
 Enforcement of a Custodial Sentence (903)
 Probation measures (904)
 Execution of a Supervision Measure (905)
 European Protection Order (906)
10.Transfer of proceedings
 Transfer of proceedings (1001)
  • ® 2021 EJN. All Rights Reserved