Biežāk uzdotie jautājumi


Some examples of how the EJN can be of assistance to you

ETST jums var palīdzēt šādos veidos: identificēt un nodibināt tiešus kontaktus ar kompetento vietējo iestādi citā dalībvalstī, uz kuru jums, iespējams, nepieciešams nosūtīt pieprasījumu pēc tiesiskās palīdzības vai Eiropas apcietināšanas ordera; iegūt juridisku un praktisku informāciju par tiesiskās sadarbības nodrošināšanu citā dalībvalstī; uzņemties vidutāja lomu un risināt sarežģījumus, kavējumus un konfliktus, kas rodas, realizējot tiesiskās sadarbības pieprasījumu; sniegt padomus par pareizo pieeju sarežģītās lietās.

Atpakaļ


  • © 2017 ETST.Visas tiesības paturētas