Biežāk uzdotie jautājumi


Kā ETST ir organizēts?

ETST veido vairāki kontaktpunkti un Sekretariāts. Katra dalībvalsts izvirza vienu vai vairākus kontaktpunktus. Izvirzīšanu veic par starptautisko tiesisko sadarbību atbildīgā centrālā iestāde, kā arī tiesu un prokuratūras iestādes, kas darbojas šajā jomā. Tie visi ir eksperti, kas turpina strādāt uz vietas. Dažus kontaktpunktus izvirza Eiropas Komisija, ja tie darbojas tās kompetences jomās. Plašāka informācija “Par ETST”: ETST sekretariāts ir daļa no Eurojust sekretariāta, kas atrodas Hāgā, taču tas darbojas kā atsevišķa vienība un veic savus pienākumus pilnībā autonomi.

Atpakaļ


  • © 2017 ETST.Visas tiesības paturētas