Dates and Places


Reuniunilor plenare ale Rețelei Judiciare Europene

Reuniuni plenare în statele membre

Last meetings:

52nd Plenary Meeting, 26-28 June 2019, Bucharest, Romania 

51st Plenary Meeting, 21-23 November 2018, Vienna, Austria [documents]

50th Plenary Meeting, 27-29 June 2018, Sofia, Bulgaria [documents] 
49th Plenary Meeting, 22-24 November 2017, Tallinn, Estonia | [documents]

You can find information about the EJN Plenary meetings in 2017 (under the MT and EE Presidencies) in the EJN News under the following links: 48th Plenary meeting under the MT Presidency and 49th Plenary meeting under the EE Presidency

Next meetings:

53rd Plenary Meeting, 20-22 November 2019, Finland

 

RJE organizează cel puțin trei reuniuni plenare în fiecare an.

Obiectivele reuniunilor plenare sunt următoarele:

  • să permită punctelor de contact să se cunoască între ele și să facă schimb de experiență, în special în ceea ce privește funcționarea rețelei;
  • să ofere un forum pentru discutarea problemelor practice și juridice întâlnite de statele membre în contextul cooperării judiciare, în special în ceea ce privește punerea în aplicare a măsurilor adoptate de Uniunea Europeană.

Două dintre reuniunile plenare sunt organizate în statul membru care deține Președinția Consiliului (la sfârșitul fiecărui semestru). Aceste reuniuni permit punctelor de contact să întâlnească reprezentanți ai autorităților din statul membru gazdă și să facă schimb de experiență în domeniul cooperării judiciare în materie penală. La aceste reuniuni plenare sunt invitate cel puțin trei puncte de contact din fiecare stat membru, două puncte de contact din țările candidate și un punct de contact din țările asociate și din țările partenere, precum și observatori.

 


Reuniuni plenare la Haga – Reuniune ordinară

Last meeting: 39th Regular Meeting, 21 February 2018, The Hague | [documents]

Next meeting: 40th Regular Meeting, 20 February 2019, The Hague

 

O dată pe an (februarie sau martie), reuniunea plenară se desfășoară la sediul Eurojust de la Haga, așa-numita reuniune ordinară. Două puncte de contact ale RJE sunt invitate la reuniunea ordinară. Reuniunea ordinară are un obiectiv și un rol diferite față de cele două reuniuni plenare organizate în statele membre. Aceasta este dedicată problemelor de ordin practic și organizatoric ale RJE sau noilor inițiative în materie de cooperare judiciară.

 


Reuniunile corespondenților naționali

Last meetings: 9th NCM, 18 October 2017, in The Hague | [documents]

You can find information about the NC Meetings in 2017 in the EJN News under the following link: 9th National Correspondents Meeting of the European Judicial Network

Next meeting: 10th NCM, 17 October 2018

 

Corespondenții naționali ai RJE, responsabili pentru funcționarea internă a rețelei, se reunesc cel puțin o dată pe an. Obiectivul reuniunii corespondenților naționali este de a asigura examinarea detaliată și discutarea activităților RJE pentru prezentarea ulterioară a propunerilor la reuniunea plenară a RJE spre aprobare finală. Reuniunea corespondenților naționali se organizează, de regulă, în luna octombrie, la sediul Eurojust de la Haga.

 


Reuniunile corespondenților naționali tehnici

Last meeting17th Tools Correspondents meeting: 21 March 2018, The Hague | [documents]

You can find information about the 2018 TCM in the EJN News under the following link: 17th Tool Correspondents meeting of the European Judicial Network

Next meeting: 18th Tools Correspondents Meeting, 20 March 2019, The Hague

 

Corespondenții naționali tehnici ai Rețelei Judiciare Europene se reunesc ad hoc, cel puțin o dată pe an, în funcție de nevoile constatate de membrii săi. Scopul reuniunii corespondenților naționali tehnici este de a asigura furnizarea și actualizarea informațiilor pe site-ul web al RJE. Reuniunea corespondenților naționali tehnici se organizează, de regulă, în luna martie, la sediul Eurojust de la Haga.

 


Reuniunile regionale și naționale ale RJE 

În fiecare an se organizează reuniuni regionale și naționale ale RJE în statele membre. Scopul general al reuniunilor este îmbunătățirea funcționării punctelor de contact ale RJE și a cooperării judiciare în general, precum și creșterea gradului de conștientizare cu privire la RJE.

Reuniunile regionale implică puncte de contact din trei sau mai multe state membre și se concentrează asupra problemelor cu caracter regional specific. 

Reuniunile naționale aduc laolaltă punctele de contact dintr-un stat membru și reprezentanți ai sistemului judiciar din țară, pentru a discuta activitățile și rolul RJE și pentru a promova utilizarea rețelei.

 

Click here for more information regarding the grant procedure.

 

EJN funded regional and national meetings 2019:

 

 

 


 

Guidelines on the EJN meetings UPDATED 2016

 

  • © 2017 RJE. Toate drepturile rezervate.