Dates and Places


Reuniunilor plenare ale Rețelei Judiciare Europene

Reuniuni plenare în statele membre

For the dates of the meetings and links to meeting  documents, see the English language version of this page.

 

RJE organizează cel puțin trei reuniuni plenare în fiecare an.

Obiectivele reuniunilor plenare sunt următoarele:

  • să permită punctelor de contact să se cunoască între ele și să facă schimb de experiență, în special în ceea ce privește funcționarea rețelei;
  • să ofere un forum pentru discutarea problemelor practice și juridice întâlnite de statele membre în contextul cooperării judiciare, în special în ceea ce privește punerea în aplicare a măsurilor adoptate de Uniunea Europeană.

Două dintre reuniunile plenare sunt organizate în statul membru care deține Președinția Consiliului (la sfârșitul fiecărui semestru). Aceste reuniuni permit punctelor de contact să întâlnească reprezentanți ai autorităților din statul membru gazdă și să facă schimb de experiență în domeniul cooperării judiciare în materie penală. La aceste reuniuni plenare sunt invitate cel puțin trei puncte de contact din fiecare stat membru, două puncte de contact din țările candidate și un punct de contact din țările asociate și din țările partenere, precum și observatori.

 


Reuniuni plenare la Haga – Reuniune ordinară

For the dates of the meetings and links to meeting  documents, see the English language version of this page.

 

O dată pe an (februarie sau martie), reuniunea plenară se desfășoară la sediul Eurojust de la Haga, așa-numita reuniune ordinară. Două puncte de contact ale RJE sunt invitate la reuniunea ordinară. Reuniunea ordinară are un obiectiv și un rol diferite față de cele două reuniuni plenare organizate în statele membre. Aceasta este dedicată problemelor de ordin practic și organizatoric ale RJE sau noilor inițiative în materie de cooperare judiciară.

 


Reuniunile corespondenților naționali

For the dates of the meetings and links to meeting  documents, see the English language version of this page.

 

Corespondenții naționali ai RJE, responsabili pentru funcționarea internă a rețelei, se reunesc cel puțin o dată pe an. Obiectivul reuniunii corespondenților naționali este de a asigura examinarea detaliată și discutarea activităților RJE pentru prezentarea ulterioară a propunerilor la reuniunea plenară a RJE spre aprobare finală. Reuniunea corespondenților naționali se organizează, de regulă, în luna octombrie, la sediul Eurojust de la Haga.

 


Reuniunile corespondenților naționali tehnici

For the dates of the meetings and links to meeting  documents, see the English language version of this page.

Corespondenții naționali tehnici ai Rețelei Judiciare Europene se reunesc ad hoc, cel puțin o dată pe an, în funcție de nevoile constatate de membrii săi. Scopul reuniunii corespondenților naționali tehnici este de a asigura furnizarea și actualizarea informațiilor pe site-ul web al RJE. Reuniunea corespondenților naționali tehnici se organizează, de regulă, în luna martie, la sediul Eurojust de la Haga.

 


Reuniunile regionale și naționale ale RJE 

În fiecare an se organizează reuniuni regionale și naționale ale RJE în statele membre. Scopul general al reuniunilor este îmbunătățirea funcționării punctelor de contact ale RJE și a cooperării judiciare în general, precum și creșterea gradului de conștientizare cu privire la RJE.

Reuniunile regionale implică puncte de contact din trei sau mai multe state membre și se concentrează asupra problemelor cu caracter regional specific. 

Reuniunile naționale aduc laolaltă punctele de contact dintr-un stat membru și reprezentanți ai sistemului judiciar din țară, pentru a discuta activitățile și rolul RJE și pentru a promova utilizarea rețelei.

 

Click here for more information regarding the grant procedure.

 

 

EJN Regional and National meetings in 2021:

 
Applicant Meeting topic - summarised Member States / Countries participating Date of the meeting
Germany Misinformation and misunderstanding in the context of filling the EAW sheet AT, FR, LU, NL, PL, CH, LI 13-14 September 2021
Portugal Practical intervention of the EJN contact points as facilitators of the application of FWD 2002/584, 2008/909 and 2008/947 ES, FR, PT 4-5 November 2021
Poland The role of the EJN in facilitating cooperation in the area of freezing and confiscation of criminal assets on the basis of the regime provided by the EU Regulation 2018/1805 on the mutual recognition of freezing and confiscation orders UK liaison magistrate 11-12 October 2021
 

Reuniunile Punctelor de contact din Balcanii de Vest și RJE UE


Scopul reuniunilor este de a consolida cooperarea judiciară între UE și Balcanii de Vest și de a sprijini funcționarea RJE în zona Balcanilor de Vest.


 

Guidelines (on the EJN meetings)

  • © 2017 RJE. Toate drepturile rezervate.