Dates and Places


Plenarne posiedzenia Europejskiej Sieci Sądowej

Posiedzenia plenarne w państwach członkowskich

 

Next meetings:   

55th Plenary meeting, dates to be determined, Berlin, Germany

Last meetings:

54th Plenary meeting, 17-19 June 2020, Croatia [meeting cancelled due to Covid-19 crisis ]

53rd Plenary meeting, 20-22 November 2019, Finland [documents]

52nd Plenary Meeting, 26-28 June 2019, Bucharest, Romania 

51st Plenary Meeting, 21-23 November 2018, Vienna, Austria [documents]

50th Plenary Meeting, 27-29 June 2018, Sofia, Bulgaria [documents] 

49th Plenary Meeting, 22-24 November 2017, Tallinn, Estonia | [documents]

You can find information about the EJN Plenary meetings in 2017 (under the MT and EE Presidencies) in the EJN News under the following links: 48th Plenary meeting under the MT Presidency and 49th Plenary meeting under the EE Presidency

 

EJN organizuje każdego roku co najmniej trzy posiedzenia plenarne.

Plenarne posiedzenia   mają następujące cele:

  • umożliwiać punktom kontaktowym wzajemne poznanie się i wymianę doświadczeń, szczególnie co do działania sieci;
  • stanowić forum do dyskusji na temat praktycznych I prawnych problemów, jakie państwa członkowskie napotykają we współpracy sądowej, szczególnie pod względem wdrażania środków przyjętych przez Unię Europejską.

Dwa z tych posiedzeń plenarnych organizowane są w państwie członkowskim sprawującym prezydencję w Radzie (pod koniec każdego semestru). Posiedzenia te zapewniają punktom kontaktowym możliwość spotkania się z przedstawicielami organów państwa członkowskiego będącego gospodarzem oraz wymiany doświadczeń w dziedzinie współpracy sądowej w sprawach karnych. Na wspomniane posiedzenia plenarne zapraszane są co najmniej trzy punkty kontaktowe z każdego państwa członkowskiego, dwa punkty kontaktowe z krajów kandydujących, jeden punkt kontaktowy z krajów stowarzyszonych i z krajów partnerskich, a także obserwatorzy.

 


Posiedzenia plenarne w Hadze – regularne posiedzenie

Last meeting: 39th Regular Meeting, 21 February 2018, The Hague | [documents]

Next meeting: 40th Regular Meeting, 20 February 2019, The Hague

 

Raz w roku (w lutym lub w marcu) posiedzenie plenarne organizowane jest w siedzibie Eurojustu w Hadze; jest to tzw. regularne posiedzenie. Na regularne posiedzenie zapraszane są punkty kontaktowe EJN. Regularne posiedzenie różni się pod względem celu i roli od dwóch posiedzeń plenarnych organizowanych w państwach członkowskich. Jest ono poświęcone kwestiom praktycznym i organizacyjnym EJN lub nowym inicjatywom w zakresie współpracy sądowej.

 


Posiedzenia korespondentów krajowych

Last meeting: 9th NCM, 18 October 2017, in The Hague | [documents]

You can find information about the NC Meetings in 2017 in the EJN News under the following link: 9th National Correspondents Meeting of the European Judicial Network

Next meeting: 10th NCM, 17 October 2018

 

Korespondenci krajowi EJN, którzy są odpowiedzialni za wewnętrzne funkcjonowanie sieci, spotykają się co najmniej raz w roku. Celem posiedzenia korespondentów krajowych jest zapewnienie szczegółowej analizy i omówienie działalności EJN w celu późniejszego przedłożenia wniosków na posiedzeniu plenarnym EJN do ostatecznego zatwierdzenia. Posiedzenie korespondentów krajowych odbywa się zazwyczaj w październiku w siedzibie Eurojustu w Hadze.

 


Posiedzenia korespondentów technicznych

Last meeting17th Tools Correspondents meeting: 21 March 2018, The Hague | [documents]

You can find information about the 2018 TCM in the EJN News under the following link: 17th Tool Correspondents meeting of the European Judicial Network

Next meeting: 18th Tools Correspondents Meeting, 20 March 2019, The Hague

 

Posiedzenia korespondentów technicznych Europejskiej Sieci Sądowej odbywają się okresowo – co najmniej raz w roku – na zasadzie ad hoc, w zależności od potrzeb członków sieci. Celem posiedzenia korespondentów technicznych jest dopilnowanie, by strona internetowa EJN zawierała odpowiednie informacje i była aktualizowana. Posiedzenie korespondentów technicznych odbywa się zazwyczaj w marcu w siedzibie Eurojustu w Hadze.

 


Regionalne i krajowe spotkania EJN 

Każdego roku w państwach członkowskich organizowane są regionalne i krajowe spotkania EJN. Głównym celem tych spotkań jest poprawa funkcjonowania punktów kontaktowych EJN i współpracy sądowej ogółem, a także zwiększenie świadomości na temat EJN.

spotkaniach regionalnych uczestniczą punkty kontaktowe z co najmniej trzech państw członkowskich, a głównymi zagadnieniami poruszanymi w trakcie tych spotkań są problemy o szczególnie regionalnym charakterze. 

spotkaniach krajowych udział biorą punkty kontaktowe z jednego państwa członkowskiego oraz przedstawiciele sądownictwa z tego państwa, a celem tych spotkań jest omówienie działalności i roli EJN oraz wspieranie wykorzystania tej sieci.

 

Click here for more information regarding the grant procedure.

 

EJN funded regional and national meetings 2020:

 

 

 


 

Guidelines (on the EJN meetings)

 

  • ® 2020 EJN. All Rights Reserved