Dates and Places


Plenarne posiedzenia Europejskiej Sieci Sądowej

Posiedzenia plenarne w państwach członkowskich

For the dates of the meetings and links to meeting  documents, see the English language version of this page.

 

EJN organizuje każdego roku co najmniej trzy posiedzenia plenarne.

Plenarne posiedzenia   mają następujące cele:

  • umożliwiać punktom kontaktowym wzajemne poznanie się i wymianę doświadczeń, szczególnie co do działania sieci;
  • stanowić forum do dyskusji na temat praktycznych I prawnych problemów, jakie państwa członkowskie napotykają we współpracy sądowej, szczególnie pod względem wdrażania środków przyjętych przez Unię Europejską.

Dwa z tych posiedzeń plenarnych organizowane są w państwie członkowskim sprawującym prezydencję w Radzie (pod koniec każdego semestru). Posiedzenia te zapewniają punktom kontaktowym możliwość spotkania się z przedstawicielami organów państwa członkowskiego będącego gospodarzem oraz wymiany doświadczeń w dziedzinie współpracy sądowej w sprawach karnych. Na wspomniane posiedzenia plenarne zapraszane są co najmniej trzy punkty kontaktowe z każdego państwa członkowskiego, dwa punkty kontaktowe z krajów kandydujących, jeden punkt kontaktowy z krajów stowarzyszonych i z krajów partnerskich, a także obserwatorzy.

 


Posiedzenia plenarne w Hadze – regularne posiedzenie

For the dates of the meetings and links to meeting  documents, see the English language version of this page.

 

Raz w roku (w lutym lub w marcu) posiedzenie plenarne organizowane jest w siedzibie Eurojustu w Hadze; jest to tzw. regularne posiedzenie. Na regularne posiedzenie zapraszane są punkty kontaktowe EJN. Regularne posiedzenie różni się pod względem celu i roli od dwóch posiedzeń plenarnych organizowanych w państwach członkowskich. Jest ono poświęcone kwestiom praktycznym i organizacyjnym EJN lub nowym inicjatywom w zakresie współpracy sądowej.

 


Posiedzenia korespondentów krajowych

For the dates of the meetings and links to meeting  documents, see the English language version of this page.

 

Korespondenci krajowi EJN, którzy są odpowiedzialni za wewnętrzne funkcjonowanie sieci, spotykają się co najmniej raz w roku. Celem posiedzenia korespondentów krajowych jest zapewnienie szczegółowej analizy i omówienie działalności EJN w celu późniejszego przedłożenia wniosków na posiedzeniu plenarnym EJN do ostatecznego zatwierdzenia. Posiedzenie korespondentów krajowych odbywa się zazwyczaj w październiku w siedzibie Eurojustu w Hadze.

 


Posiedzenia korespondentów technicznych

For the dates of the meetings and links to meeting  documents, see the English language version of this page.

Posiedzenia korespondentów technicznych Europejskiej Sieci Sądowej odbywają się okresowo – co najmniej raz w roku – na zasadzie ad hoc, w zależności od potrzeb członków sieci. Celem posiedzenia korespondentów technicznych jest dopilnowanie, by strona internetowa EJN zawierała odpowiednie informacje i była aktualizowana. Posiedzenie korespondentów technicznych odbywa się zazwyczaj w marcu w siedzibie Eurojustu w Hadze.

 


Regionalne i krajowe spotkania EJN 

Każdego roku w państwach członkowskich organizowane są regionalne i krajowe spotkania EJN. Głównym celem tych spotkań jest poprawa funkcjonowania punktów kontaktowych EJN i współpracy sądowej ogółem, a także zwiększenie świadomości na temat EJN.

spotkaniach regionalnych uczestniczą punkty kontaktowe z co najmniej trzech państw członkowskich, a głównymi zagadnieniami poruszanymi w trakcie tych spotkań są problemy o szczególnie regionalnym charakterze. 

spotkaniach krajowych udział biorą punkty kontaktowe z jednego państwa członkowskiego oraz przedstawiciele sądownictwa z tego państwa, a celem tych spotkań jest omówienie działalności i roli EJN oraz wspieranie wykorzystania tej sieci.

 

Click here for more information regarding the grant procedure.

 

 

EJN Regional and National meetings in 2021:

 
Applicant Meeting topic - summarised Member States / Countries participating Date of the meeting
Germany Misinformation and misunderstanding in the context of filling the EAW sheet AT, FR, LU, NL, PL, CH, LI 13-14 September 2021
Portugal Practical intervention of the EJN contact points as facilitators of the application of FWD 2002/584, 2008/909 and 2008/947 ES, FR, PT 4-5 November 2021
Poland The role of the EJN in facilitating cooperation in the area of freezing and confiscation of criminal assets on the basis of the regime provided by the EU Regulation 2018/1805 on the mutual recognition of freezing and confiscation orders UK liaison magistrate 11-12 October 2021
 

SSpotkania przedstawicieli państw Bałkanów Zachodnich oraz Punktów Kontaktowych EJN.


Celem spotkań jest wzmocnienie współpracy sądowej między UE a Bałkanami Zachodnimi oraz wsparcie funkcjonowania Europejskiej Sieci Sądowej na obszarze Bałkanów Zachodnich.


 

Guidelines (on the EJN meetings)

  • ® 2021 EJN. All Rights Reserved